III Kònkùrs s-f 2

Prosto, prosto we gwiôzdë
Deja je prostô. Wcësnąc przëtłocznik kòmpùtrowégò editora tekstu, żebë dało “open new document”. A tej zacznieta klepac niedługą (do 10 starnów A4) pòwiôstkã. Téma téż je prostô. Science fiction. Czej akùrôt w głowie ni mòżeta nalezc jaczi pasowny ùdbë tedë schwëcëta “Świat Nauki” abò cos, dze piszą ò genach, galaktikach, nônowszim spòsobie na gripã, przewòdzenim sztrómù bez żelazło, jaczi je cepłi le 50 K a jinszich nôùkòwëch rozmajitoscach. Do tegò dotegùjta prizã z ùsëpim wëòbraznie. Tak so to wszëstkò zrzëszta a jidzta na ùpart, żebë skùńczëc pisanié.
Dali téż prosto. Jak ju pòwiôstka mdze fertich wëdrëkùjta ji 3 egzemplérë, a pòdpiszta nieprôwdzëwim mionã (gòdło). To miono z dopisanim chto pò prôwdze jesta, dze mieszkôta a waji mòbilkã (telefón) włożta do môłi kùwertë. Tak wezta i drëgą, wiãkszą do jaczi wcësnieta ną małą kùwertã a pòwieloną (3 razë) pòwiôstkã.
Adresa napiszta taką:

77-100 Bëtowò, sza.Zelonô 5.

Co tej? Tej prosto na pòcztã.
Më, to je „Stegna” (dodôwk do cządnika „Pòmeraniô”) a „Bëtowsczi Kùrier” bãdzemë czekelë za waszima dokôzama do pół gromicznika (15.02.2010). Pòtim naju szpeckòmisjô dokładno przezdrzi wszëstkò co nama brifka przëniese. Pózni bãdze sejmikòwała, wedle tegò chto napisôł cekawò, chto mô bëlny jãzëk (na òrtografiã nie mdze zdrzała) a kogò je rôd czëtac. Tak (mòże w strëmannikù 2010), czësto prosto, wëjawimë jakô pòwiôstka sã nama nôbarżi ùwidzała. Ji autor dostónie nôdgrodã. Bãdzemë téż drëkòwac nôlepszé dokôzë.
Rôczimë do naszégò kònkùrsu.

2 thoughts on “III Kònkùrs s-f

 1. Reply m Jan 20,2010 10:16 pp

  Czë to mùszi bëc blus ò sprôwach techniczi, cze peżnã jinszi też mògã bëc? Dajmë na to surrealizmë czë ònirizmë? Mië to baro jinteresëje. Proszã ò òdpowiedz, blus lë flot 😉

 2. Reply belok Jan 25,2010 8:48 dp

  To je kònkùrs s-f. Żlë dokôz bãdze surrealisticznym s-f, abò nawetka
  òniricznym s-f tej jo, pasëje, piszta, le wiedno w greńcach s-f.
  Pozdrówk
  Pioter

Leave a Reply to belok Cancel Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.