Zymk 6 2

Zymk 6
Kòl kùńca 2007 rokù wëdóny òstôł 6 ju zsziwk Zymkù. Wëdôwcama są: Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji. Zsziwk mòże kùpic na starnach Wëdowiznë Region. Wicy wëdowiédzë w dzélu Zsziwczi
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.