Dar slëbny

Na pòczątkù XIII wiekù, w czasach panowaniô pierszëch chrzescyjańsczich panôrzów, terenã dzysészégò pùcczégò kréza rządzëł ksyżëc Barnim. Béł to baro òdwôżny ë prawi wòjôrz. Kòchôł òn nad żëcé swòją jedinczą córeczkã Mariankã ë téż przirodã w ji czëstim, nieskalónym sztôłce. Delektowôł sã złocëstim widã malowónëch grądeczków, krëjamną głãbòczëzną kaszëbsczich jezorów ë majestatną mòcą bògatëch w ...

Nasza Bëka

Mój tatk béł gajowim ë lubòtnikã przirodë. Òd dzecka kòchôł wszëtczé zwiérzątka ë czãsto pòmôgôł jima w nieszczescym. Zôs òne na swój cëdowny ôrt dzãkòwałë jemù za dbałosc ë miłotã. Jednégò pòrénka, czej jeséń calëchno rozpanoszëła sã na naszim gbùrstwie, na dwiérze zaklepôł krëjamny gòsc. Czej tatk òtemknął ne dwiérze ùzdrzôł kòl swòjëch nóg malëchną, ...

Wiérztë

W żdaniém Zazdrzóny w niedosygłé mòrze Nadchòdnëch dniów ùprzélnëch, Rozwijóm zawitrzné zorze Z widë nocą òdzartëch. Z pòspiéwny strëdżi zdarzeń Westrzód rëkù tonącëch sprôw, Wëłôwióm òkrëszczi rojeń Ë skłôdóm je na piersach trôw Jednym tkniãcã je òżëwióm, Bë zafarwic łzë wspòminkã. W kùńcu stojisz zjôwą, céniã Corôz pëszni òbrôz zmieniôsz. …

Słôwk Krause

Słôwk Krause z Darżlëbia – pùcczi pòwiôt. Béł warkòwim żôłniérzã, terô spiéwô w chùrze, wësziwô, malëje, rësëje, robi graficzi, pisze wiérzte ë òpòwiôdaniô – widzec je, że chłop mô wszelejaczé taleńte, chtërnëch nie marnëje.
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.