Nôdzeja, Młodosc, …

Nôdzeja Czej jes sóm, jak ptôch wplątóny w chróscewié, chtërnégò nicht ni mòże pùscëc na wòlã – miéj nôdzejã! Czej jes sóm, jak pisklątkò wëpadłé z gniôzda, chtërné ni mòże przińc nazôd dodom – miéj nôdzejã! Czej jes sóm, jak człowiek z pòszarpónym sercã, chtëren nie rozmieje z nowa òblubic – miéj nôdzejã!

Lucyna Sorn

Ùr. 10 lëpińca 1974 r. w Gdinie. Mieszkô w Mòstach w gminie Kòsôkòwò. Pò Spòdleczny Szkòle w Mòstach ë Liceùm w Gdinie, sztudérowała pedagògikã na Gduńsczim Ùniwersytece. Skùńcza téż Pòdiplomòwé Sztudium Regionalny ë Alternatiwny Edukacje ë Sztudium Ùczeniô Kaszëbsczégò Jãzëka. Robi w Spòdleczny Szkòle w Mòstach jakò szkólnô òd wczesny edukacje, ùczi regionalizmù ë kaszëbsczégò ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.