Zymk 6 2

Zymk 6
Kòl kùńca 2007 rokù wëdóny òstôł 6 ju zsziwk Zymkù. Wëdôwcama są: Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji. Zsziwk mòże kùpic na starnach Wëdowiznë Region. Wicy wëdowiédzë w dzélu Zsziwczi

Zymk 5 – czëlë: w kùńcu sã ùdało!

Aj, drãgò szło wëdanié 5. zsziwkù Zymk, drãgò. Cãżczi to béł pòród, ale w kùńcu sã ùdôł. Chòc nen numer mógł ju wińdz z drëkarnie w gòdnikù 2005 r., abò w stëcznikù 2006 r., jednakò dopiérzë w czerwińcu 2006 r. dokôzë 14 młodëch kaszëbsczich lëteratów ùzdrzałë wid swiata. Në cëż, lepi pòzdze jak wcale. Nie ...

Òdroda nr 1 (35) 2005

Zymk pò rôz czwiôrty W kùnoszkù gòdnika 2004 r. ùkôzoł sã nowi, czwiôrti ju zsziwk lëteracczégò rocznika młodëch ùtwórców kaszëbsczich Zymk. Zsziwk nen je brzadã zéńdzeniów robionëch bez nëch ùtwórców w 2004 r., a téż ùdbë zymkòwców, cobë wkół nëch pòtkaniów ë samégò heftu parłãczëc wszëtczich tich młodëch lëteratów, co pò kaszëbskù piszą, a na ...

Zymk 4 (zsziwk)

Ùkôzôl sã ju Zymk 4 – zsziwk mlodëch ùtwórców kaszëbsczi pismieniznë. W nym hefce mòże przëczëtac dokôzë Aszi Gackòwsczi, Alicjë Skiba, Anë Marijë Bartkòwsczi, Sławeka Fòrmelë, Macéja Doraua, Tomeka Fópka, Môrcëna Òdelsczégò, br. Zbigniéwa Joskòwsczégò, Grégòra J. Schramke, Sławeka Krause, Piotra Cëskòwsczégò ë Rómana Drzéżdżóna. Zymk 4 wëdala Wëdowizna Region (www.region.jerk.pl) razã z Mùzéùm Pismieniznë ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.