Zymk 6

Zymk 6
Zymk 6 wëdóny òstôł w 2007 rokù przez Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji. Spisënk zamkłoscë: Bògùsłôw Bréza, Wstãp Ana Bartkòwskô, Wiérztë Róman Drzéżdżón, Rzeklenowé wiérztczi Sławòmin Fòrmella, Wunderwaffe Tomôsz Fópka, Wiérztë i piosenczi Kazmiérz Jastrzãbsczi, Plac dlô ce Damian Klajst, ...

Zymk 6 2

Zymk 6
Kòl kùńca 2007 rokù wëdóny òstôł 6 ju zsziwk Zymkù. Wëdôwcama są: Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji. Zsziwk mòże kùpic na starnach Wëdowiznë Region. Wicy wëdowiédzë w dzélu Zsziwczi

Zymk 5

W Zymk 5 nalézc mòże dokôzë: Piotra Cëskòwsczégò – gôdka Macéja Doraua – wiérztë Rómana Drzéżdżóna – wiérztë, felietónë Słôwka Fòrmellë – gôdczi Tomôsza Fópczi – spiéwczi, wiérztë, felietón Aszi Gackòwsczi – wiérztë br. Zbigórza Joskòwsczégò – wiérztë Słôwka Krause – wiérztë Hanë Makùrôt – wiérztë Wòjcecha Mëszka – gôdczi Môrcëna Riszarda Òdelsczégò – wiérztë ...

Zymk 4

Wëdôwca: Wëdôwizna Region ul. Gòska 8, 81-574 Gdiniô tel./fax 058/629-59-46 ë Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie. Nakłôd: 700 egzemplôrzów. Tekstë zamieszczëlë: Ana Marijô Bartkòwskô – wiérztë Pioter Cëskòwsczi Macéj Dorau – wiérztë Róman Drzéżdżón – wstãp ë òpòwiôdanié Słôwk Fòmella Tómk Fópka – wiérztë ë spiéwczi Asza Gackòwskô Brat Zbigôrz Joskòwsczi – wiérztë ...

Zymk 3

Wëdôwca: Wëdôwizna Region ul. Gòska 8, 81-574 Gdiniô tel./fax 058/629-59-46. Dotowóné bez Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie. Nakłôd: 500 egzemplôrzów. Tekstë zamieszczëlë: Ana Marijô Bartkòwskô – wiérztë Pioter Cëskòwsczi – gôdka ë skecz Macéj Dorau – wiérztë Róman Drzéżdżón – òpòwiôdanié Tómk Fópka – wiérztë Asza Gackòwskô – wiérztë Tómasz J.J. Gòyke – òpòwiôdanié Wòjcech Mëszk ...

Zymk 2

Wëdôwca: Wëdôwizna Region ul. Gòska 8, 81-574 Gdiniô tel./fax 058/629-59-46. Dotowóné bez Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie. Nakłôd: 400 egzemplôrzów. Bëło dóné do składu w smùtanie 2002. Drëk òstôł skùńczony w gòdnikù 2002. Tekstë zamieszczëlë: Grégòr Jarosz Schramke – wstãp Michôł Piéper Pioter Cëskòwsczi – òpòwiôdanié Róman Drzéżdżón – òpòwiôdanié Grégòr Jarosz Schramke – òpòwiôdanié Tómk ...

Zymk 1

  Wëdóné bez Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie ë Òdrodã. Dotowóné bez Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie. Dzél z nëch ksążeczków béł rozdóny òb czas 5. zéńdzeniô Ùtwórców Kaszëbsczi Pismieniznë 28. łżëkwiôta 2001 r. w Wejrowie. Tekstë zamieszczëlë: Pioter Cëskòwsczi – gôdczi Słôwk Formella – gôdczi Michôł Piéper – wiérztë Grégòr Jarosz Schramke – ...

Zsziwczi 4

Zsziwczi

Zymk 5 – czëlë: w kùńcu sã ùdało!

Aj, drãgò szło wëdanié 5. zsziwkù Zymk, drãgò. Cãżczi to béł pòród, ale w kùńcu sã ùdôł. Chòc nen numer mógł ju wińdz z drëkarnie w gòdnikù 2005 r., abò w stëcznikù 2006 r., jednakò dopiérzë w czerwińcu 2006 r. dokôzë 14 młodëch kaszëbsczich lëteratów ùzdrzałë wid swiata. Në cëż, lepi pòzdze jak wcale. Nie ...

Òdroda nr 1 (35) 2005

Zymk pò rôz czwiôrty W kùnoszkù gòdnika 2004 r. ùkôzoł sã nowi, czwiôrti ju zsziwk lëteracczégò rocznika młodëch ùtwórców kaszëbsczich Zymk. Zsziwk nen je brzadã zéńdzeniów robionëch bez nëch ùtwórców w 2004 r., a téż ùdbë zymkòwców, cobë wkół nëch pòtkaniów ë samégò heftu parłãczëc wszëtczich tich młodëch lëteratów, co pò kaszëbskù piszą, a na ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.