Zymk w Strzélnicë

Mileczno rôczimë wszëtczich w piątk 17 séwnika ò 5 pp do Strzélnicë (adresa starnë òstrzódka) na zéńdzenié Zymkù. Pò tim òdbãdze sã òbgôdanié sprawów sparlãczonëch z cządnikã ‘Chcemë le‘. Rôczimë do Strzélnicë, a w przińdnym czasu do wespółrobòtë przë gazéce!

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców 2

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców. Zmiana przédnika karna Nadszedł ju nen dzél w rokù, czej drzéwiãta tracą swòje lëstë a dzéń robi sã corôz to krótszi. Równak w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie wcyg dérëje zymk. Jak to je mòżlëwé? Sta sã tak dlôte, że w sobòtã 27 séwnika 2008 rokù ò 12 w pôłnié ...

Zéńdzenié Zymkòwców

Serdeczno rôczã Zymkòwców a wszëtczich lubòtników kaszëbsczi lëteraturë na zéńdzenié jaczé mdze 27 séwnika (sobòta) ò gòdz. 12 w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie sza. Zómkòwô. W programie: Òbgôdanié nônowszich zymkòwëch dokazów Kôrbiónka ò latosym wëdanim zsziwkù Zymkù Zaplanowanié robòtë na 2009 r.

Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë

1 rujana, o godz. 6 pp w Pòwiatowi i Miesczi Bibliotece Pùblëczny w Wejrowie òdbãdze sã zéńdzenié Zymkòwców z czëtińcama, jaczé je dzélã projektë Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë. Zymkòwców, chtërny chcą wzyc ùdzél w zéńdzenim baro proszã ò kòntakt na mòją mejlową adresã. Róman Drzéżdżón

Fantasticzno w Bëtowie

Wicy jak 4 gòdzënë warałë lëteracczé warkòwnie zòrganizowóné bez Piotra Dzekanowsczégò, przédnégò redachtora Bëtowsczégò Kùriera. W sedzbie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 26 lëpińca 2008 r., na bëtowsczim zómkù zeszlë sã lëteracë jaczich czekawi pismienizna s-f ë ùtwórstwò negò ôrtu w kaszëbsczim jãzëkù. Prowadnikã pò swiece s-f béł prof. Edmùńd Wnuk-Lipińsczi, socjologa ë aùtór trzëksãdżi pt. Apostezjon, chtëren gôdôł ò tim, ...

Słunkòwò w Kòscérznie

Słunkòwò w Kòscérznie
Do Kòscérznë Zymkòwcë wëbiéralë sã czile razy, jednakò dopiérze 31 maja 2008 r. ùdało sã nama zawitac w tim pësznym kaszëbsczim gardze. Do Centrum Kaszëbsczi Kùlturë zaproszëła naju Katarzëna Knopik, direchtórka ny jinstitucje (zó co ji wiôlgô dzãka!). Na zéńdzenim bëło 5 sztëk Zymkòwców: Słôwk Kraùse, Słôwk Fòrmella, Wòjcech Mëszk, Róman Drzéżdżón ë na sztót przëjachôł redachtór ...

Zymk w Kòscérznie

Serdeczno rôczimë na zéńdzenié ZYMKÙ do Centrum Kaszëbsczi Kùlturë w Koscérznie (Strzelnica), szasé Strzelnica 2, jaczé mdze 31 maja (sobòta) ò gòdz. 6 pp. Swòje pòeticczé, prozatorsczé ë satiriczné dokazë zaprezentëją: Wòjcech Mëszk, Sławòmir Kraùse, Sławòmir Fòrmella ë Róman Drzéżdżón. Mdze téż kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze ë sprawach wszlejaczich. Zazdrzë téż tuwò Jak dojachac zdrzij ...

Zëmòwi ZYMK w Rëmi

Zëmòwò zëmkò, jednakò zymkòwò – tak mòże w skrócënkù òpisac zéńdzenié kaszëbsczich pisôrzów, jaczé òdbëło sã 23 gromicznika w Kaszëbsczim Dodomie w Rëmi. W nym môlu serdeczno dzãkùjemë za ùżiczenié zalë partowi KPZ w Rëmi.

Zëmòwé zéńdzenié ZYMKù 1

Rôczimë serdeczno na Zëmòwé Zéńdzenié Zymkù, jaczé mdze 23 gromicznika 2008 r., ò gòdz. 12.00 w Kaszëbsczim Dodomie w Rëmi

Bôczënk Zymkowcë z wszëtczich krajów!

Dnia 20 czerwińca o godzënie 5 pp w Wejrowie òdbądze sã zéńdzenié Zymkòwców ze słëchińcama kùrsu kaszëbsczégò jãzëka jaczich prowadzy Zymkówc Tómk Fópka. Na zéńdzenim mómë zaprezentowac swòjé nôlepszé dokôzë a pògadac ò naszi stowôrze. Ti, jaczi chcą zaprezentowac sã w Wejrowie proszã ò napisanié dó mia na adresa belok1 AT o2 DOT pl Z ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.