Zymk 9

Zymk 9 wëdóny òstôł w 2011 rokù przez Wëdôwiznã Region ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Ùrząd Miasta Rëmiô ë Mateùsza Titësa Mejera (jednégò z ZYMKòwców). Wëbiérã tekstów ë sprawdzeniém pisënkù zajął sã Róman Drzéżdżón (jeden z ZYMKòwców). Spisënk zamkłoscë: Macéj Dojczman – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzte: ...

Ò ZYMKÙ w ksążce Kaszëbsczégò Jinstitutë 3

Kaszëbsczi Jinstitut wëdôł ksążeczkã w sztërzech jãzëkòwëch wersjach – pò kaszëbskù, pòlskù, niemieckù ë anielskù, aùtórstwa Cezarégò Òbracht-Prondzyńsczégò pt.: Kaszëbi dzys. Kùltura-jãzëk-tożsamòsc. W dzélu pt. Lëteratura kaszëbskô na 25 str. mòże przeczëtac czile słów ò Zymkù:

Kaszëbsczi ekspres (Express kaszubski) – stëcznik 2007

Kaszëbsczi ekspres (Express kaszubski) - stëcznik 2007
Sostrné starnë (czetnica.org) dałë nama bôczenié na to, że 29. stëcznika tegò rokù ùkôzôł sã w dzélu Kùltura cządnika “Express kaszubski” artikel Anë Frankòwsczi ò ZYMKù z titlã “Zymk znaczy wiosna“. Zdrzucënk starnów cządnika z artiklã ò ZYMKù Bôczënczi do tekstu: Zdrój ë ùsôdzczi prawa przënôleżą do: “Express kaszubski” Cëtëjema za starną: expresskaszubski.pl Tekst ùsôdza: ...

Ò Zymkù w Wejrowsczim Kùrierze

Ò Zymkù w Wejrowsczim Kùrierze
Panorama Powiatu Wejherowskiego – Kurier Wejherowski (nr 5/217), 19 grudnia 2007

Ò Zymkù w cządnikù Pomerania

Pomerania, Nr 12, 2007 r. Latosé dzejanié Zymkù Latos Zymkòwcë spòtikalë sã leno dwa razë, ë to wiedno w môlińczëch karnach. Nie znaczi to, że „młodi” dalë so pòkù z pisanim. Prawie je òpak! Òb nen rok pòwstało wiele nowëch dokôzów, wiérztów, fraszków, piesniów a pòwiôstków, jaczé drëkòwóné bëłë midzë jinszima w lëteracczim pismionie „Stegna”. ...

Òdroda nr 1 (35) 2005

Zymk pò rôz czwiôrty W kùnoszkù gòdnika 2004 r. ùkôzoł sã nowi, czwiôrti ju zsziwk lëteracczégò rocznika młodëch ùtwórców kaszëbsczich Zymk. Zsziwk nen je brzadã zéńdzeniów robionëch bez nëch ùtwórców w 2004 r., a téż ùdbë zymkòwców, cobë wkół nëch pòtkaniów ë samégò heftu parłãczëc wszëtczich tich młodëch lëteratów, co pò kaszëbskù piszą, a na ...

Kurier Nadmorski nr 29/2004 (17.07.2004)

Artikel nen ùkôzôł sã w: Kurier Nadmorski, nr 29/2004 (17.07.2004), w rubrice: “Z muzealnego regału” Spotkania Młodych W muzealnej czytelni Pałacu Przebendowskich w Wejherowie odbyło się ósme już spotkanie młodych kaszubskich twórców literackich, “Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich”. Przebiegło ono w bardzo kameralnej atmosferze, ale co szczególnie cieszy, w gronie wyłącznie młodych osób (z wyłączeniem dyrektora ...

Òdroda nr1 (32), 2004

Zymk w Żukòwie 10 stëcznika 2004 rokù w Samòrządowi Gimnazëji nr 1 w Żukòwie òdbëło sã, zorganizowóny bez hewòtny Ùrzãd Gminë ë ju wëmienioné gimnazëjô, zéńdzenié Zymkù. Wiele ju razë w najim cządnikù bëło pisóné ò ti resznoce, przëbôczëc dejade je mùs, że Zymk to òtemkłé pòtkania młodëch ùtwórców kaszëbsczich, chtërnych to zéńdzeniów brzadã je ...

Dziennik Bałtycki (stëcznik 2004)

Zymk. Spotkania rzadkie, ale owocne Młode spojrzenie na literaturę Zymk w języku kaszubskim oznacza wiosnę. Taką właśnie nazwę przyjęli młodzi literaci piszący w języku kaszubskim. Są wśród nich autorzy, którzy debiutowali w “Nordzie”, “Pomeranii” lub “Òdrodzie” – piśmie redagowanym także przez młodych. Obecnie aktywność Zymku skupia się głównie wokół tego pisma. – Ùdba wëszła òd ...

Dziennik Bałtycki, 9. stëcznika 2004

Cëtëjema za: Dziennik Bałtycki Zymk 06.01.2004 W Publicznym Gimnazjum nr 1 w Żukowie (przy ul. Gdańskiej) w najbliższą sobotę odbędzie się, o godz. 9, spotkanie grupy literackiej Zymk. Grupę tworzą młodzi literaci kaszubscy. Spotkania odbywają się raz do roku w różnych zakątkach Kaszub. W minionym roku gościli w Rumi, wcześniej w Wejherowie. W skład prawie ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.