Paùl Kąsk-Szczëpta – Wstãp

Pôrã tidzeniów temù, a bëło to 24. strëmiannika 2001 r., we Wejrowie w Mùzeùm Mùzyczi ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë  zeszło sã pôrã òsób. Bëlë to: Bògùsłôw Breza – direchtór Mùzeùm, Michôł Piéper – pòéta ë spiéwôk kapelë Chëcz, Róman Drzéżdżón ë Grégòr J. Schramke – pòécë, Pioter Cëskòwsczi ë Sławòmir Fòrmella – prozajicë. Do tegò przëtomni bëlë: Dariusz Król – òd dôwna znóni dzejôrz, Jiwòna Joc – gazétniczka z pismiona Pomerania, Agnes Bradtke ë jô – reprezentujący pismiono Òdroda.
Ùdba taczégò zéńdzeniégò narodzëła sã pôrã miesąców przódë. Michôł Piéper z Rómanã Drzéżdżónã chcelë zrobic pòétëcczé karno ë do spółdzejaniô zarôczelë Grégòra Schramkã. Na zaczątkù nie bëło wiedzec chto bãdze w nym karnie, dze sã bãdą òdbiwałë zéńdzenia… W strëmiannikù direchtór Mùzeùm dôł swòjã zgòdã na zrobienié taczégò zéńdzeniô w Czëtelni Mùzeùm. Tej w sobòtã, 24. strëmiannika, më sã zeszlë.
Na zaczątkù pòjawił sã jiwer sparłãczóny z mionã karna ë zéńdzeniô. Chòdzëło ò to, że jakbë nazwac sã „Zéńdzenié Młodëch Pòétów” to nie bëłobë to adekwatné do tegò co tam bëło robioné. Doch òkróm wiérztów, bëłë czëtóné prozajicczé dokazë, a téż Michôł zaspiéwôł swòje nowé piesnie. W kùńcu zeszłi rozsądzëlë, że zéńdzenié bądze sã nazëwac: „Zéńdzenié Młodëch Utwórców Kaszëbsczich”.
Prócz tegò decyzëją wszëtczëch nôleżników pismiono Òdroda òstało jich patronã prasowim. Ë temù w kòżdim zymkòwim numrze Òdrodë jedna starna je namieniónô na zaprezentowanié jednégò z pòétów z tegò karna.
To jesz nie wszëtkò. Òstało rozsądzóné, że brzôd tegò zéńdzeniégò òstónie wëdrëkòwóny. Òddôwómë tedë do waji rãk – Czëtińcë – nen zbierk wiérztów, prozë, kąsk muzyczi téż sã najdze. Miéjce téż swiądã, że dzeje sã to dzãka pòmòcë Wejrowsczégò Mùzeùm, bez chterny më bë nie dalë radë ti ksążecczi wëdac.

Miłi lekturë!

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.