Dwa swiatë, Miłota, Wanoga

Dwa swiatë Czedë zamknã òczë Widzã Malinczé jezorkò Westrzód złotégò zbòża Widzã Stôré dãbë Chtërné kłaniają sã swiatu Czëjã Spiéw skòwrónôszka Gdzes tam wësok w niebie Czëjã Letczi­­ wiew wiatru Żôlącégò sã w pòlu

Alicja Skiba

Alicja Skiba ùrodzëła sã w Czerskù (9 07. 1984), le òd dzecnëch lat mieszkô w Czôpiewicach kòl Brusów. Je absolwentką Kaszëbsczégò Òglowòsztôłcącégò Liceùm we Brusach. To młodô pòétka, chtërnô stôwiô pierwsze kroczczi na kaszëbsczim lëteracczim gónie. Terô sztudérëje chemiczną technologiã na Gduńsczi Pòlitechnice. Je nôleżnikã Karna Sztudérów Pòmòraniô. Dokazë Alicje mòże nalezc na ji blogù: ala.kaszubia.com
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.