Zéńdzenié Zymkù w Wejrowie

Jak pòdôwô Sławk Jankòwsczi zéńdzenié Zymkù mdze 16 czerwińca w Wejrowie. Wicy wiadłów ò tim wëdarzenim na facebòkù: ZYMK Sławk téż zbiérô dokôzë do 10 numra Zymkù. Do pisaniô! Do pisaniô!

Zymk w Strzélnicë

Mileczno rôczimë wszëtczich w piątk 17 séwnika ò 5 pp do Strzélnicë (adresa starnë òstrzódka) na zéńdzenié Zymkù. Pò tim òdbãdze sã òbgôdanié sprawów sparlãczonëch z cządnikã ‘Chcemë le‘. Rôczimë do Strzélnicë, a w przińdnym czasu do wespółrobòtë przë gazéce!

Zéńdzenié Zymkù (16 maja)

Serdeczno rôczimë na zéńdzenié Zymkù jaczé mdze 16 maja w Mùzeum Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie. Zôczątk gòdzëna 11.00

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców 2

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców. Zmiana przédnika karna Nadszedł ju nen dzél w rokù, czej drzéwiãta tracą swòje lëstë a dzéń robi sã corôz to krótszi. Równak w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie wcyg dérëje zymk. Jak to je mòżlëwé? Sta sã tak dlôte, że w sobòtã 27 séwnika 2008 rokù ò 12 w pôłnié ...

Zéńdzenié Zymkòwców

Serdeczno rôczã Zymkòwców a wszëtczich lubòtników kaszëbsczi lëteraturë na zéńdzenié jaczé mdze 27 séwnika (sobòta) ò gòdz. 12 w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie sza. Zómkòwô. W programie: Òbgôdanié nônowszich zymkòwëch dokazów Kôrbiónka ò latosym wëdanim zsziwkù Zymkù Zaplanowanié robòtë na 2009 r.

Słunkòwò w Kòscérznie

Słunkòwò w Kòscérznie
Do Kòscérznë Zymkòwcë wëbiéralë sã czile razy, jednakò dopiérze 31 maja 2008 r. ùdało sã nama zawitac w tim pësznym kaszëbsczim gardze. Do Centrum Kaszëbsczi Kùlturë zaproszëła naju Katarzëna Knopik, direchtórka ny jinstitucje (zó co ji wiôlgô dzãka!). Na zéńdzenim bëło 5 sztëk Zymkòwców: Słôwk Kraùse, Słôwk Fòrmella, Wòjcech Mëszk, Róman Drzéżdżón ë na sztót przëjachôł redachtór ...

Zëmòwi ZYMK w Rëmi

Zëmòwò zëmkò, jednakò zymkòwò – tak mòże w skrócënkù òpisac zéńdzenié kaszëbsczich pisôrzów, jaczé òdbëło sã 23 gromicznika w Kaszëbsczim Dodomie w Rëmi. W nym môlu serdeczno dzãkùjemë za ùżiczenié zalë partowi KPZ w Rëmi.

Zëmòwé zéńdzenié ZYMKù 1

Rôczimë serdeczno na Zëmòwé Zéńdzenié Zymkù, jaczé mdze 23 gromicznika 2008 r., ò gòdz. 12.00 w Kaszëbsczim Dodomie w Rëmi

Bôczënk Zymkowcë z wszëtczich krajów!

Dnia 20 czerwińca o godzënie 5 pp w Wejrowie òdbądze sã zéńdzenié Zymkòwców ze słëchińcama kùrsu kaszëbsczégò jãzëka jaczich prowadzy Zymkówc Tómk Fópka. Na zéńdzenim mómë zaprezentowac swòjé nôlepszé dokôzë a pògadac ò naszi stowôrze. Ti, jaczi chcą zaprezentowac sã w Wejrowie proszã ò napisanié dó mia na adresa belok1 AT o2 DOT pl Z ...

Zymk òb czas pózny jeseni.

Zéńdzenié Zymkòwców w Wejrowie 9 gòdnika 2006 r. Czej zabrôł jem sã za pisanié négò tekstu wiodro za òknã bëło szaré a kòmùdné i nijak nie zachãcywało, abë wëlezc bùten. Równak wiele bëło òb czas latosy jeseni dniów, czej nôtëra robia nóm rozmajité szpôsë, bò, chòc to jidze kù zëmie, wiodro szlachòwało nié za jesenią ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.