Słôwk Formella

s_formela.pngSłôwk Fòrmella ùrodzył sã 2 lëpińca 1976 r. w Gdini, gdze spãdzył czilenôsce pierszich lat swòjégò żëcégò. Familiô jegò, i òd tatka jak i òd mëmczi stronë, pòchôdô z òbéńdë gminë Somònino (kréz kartësczi). W 1990 rokù przecygnął do Rëmi, w chtërny mieszkôł do 2006 r. Terô mieszkô we Gduńskù.
Òb czas sztudérowaniô historii na Gduńsczim Ùniwersytece òstôł nôleżnikã Karna Sztudérów “Pòmòraniô”. Tej téż zrzesził sã dosc bliskò z załóżcama pismiona “Òdroda” (pózni “Kaszëbskô Òdroda”), do chtërny pisôł w latach 2001-2006. Òkróm te, że pisôł swòje gwôsné tekstë, zajimôł sã téż dolmaczenim na kaszëbsczi jãzëk dokôzów jinëch aùtorów. Òd zymkù 2007 rokù pisze ë dolmaczi dlô cządnika “Stegna”, co je wëchôdającym co trzë miesące dodôwkã do pismiona Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò “Pomerania”. Zôs òd przełómaniô 2007 ë 2008 rokù wëspółdzejô z “Zwónkã Kaszëbsczim”. Jaczis brzôd jegò robòtë nalezc mòże téż w wëchôdającym w gminie Szemôłd miesãcznikù “Lesôk”. Do pismiona negò pisôł òn (pò pòlskù) w 2001 r., czej béł jednym z robòtników Ùrzãdu Gminë w Szemôłdze.
Jeżlë chòdzy ò kaszëbską lëteratùrã, zajimô sã òn nią mni wicy òd 2000 r. Twòrzi leno prozatorsczé dokôzë. Przez dłudżi czas bëłë to przede wszëtczim krótczé szportowné pòwiôstczi. Do szóstégò zsziwkù “Zymkù” ùdało mù sã stwòrzëc kąsk dłëgszé òpòwiôdanié i terô mô ùdbã, żebë dali twòrzëc corôz dłëgszé ë, jeżlë leno Bóg dô a Czëtińcowie bëlno òcenią, corôz lepszé tekstë.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.