Promòcjô sódmégò zsziwkù ZYMK-ù w Wejrowie 1

Në, i dożdelë jesmë sã. Sódmi zsziwk ZYMK-ù ju sã ùkôzôł. Zgódno z tim, co ùdbóné bëło na zéńdzenim karna Zymkòwców z séwnika latoségò rokù, promòcjô jegò sparłãczonô bëła z òglowim zéńdzenim piszącëch pò kaszëbskù, jaczé òdbëło sã w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie we wtórk 16 gòdnika 2008 r. ò czwiôrti pò ...

León Ropel ë wejrowskô “Klëka”

Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, Kaszëbsczi Institut ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Runitwë ë Mùzyczi, rôczą 16 gòdnika 2008 rokù do wejrowsczégò mùzeùm na gòdzënã 16:00 na “Kaszëbsczé Seminarëjóm” ò témie “Leon Roppel (1912-1978) i wejherowska “Klëka”(1937-1939) oraz jej współpracownicy“.

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców 2

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców. Zmiana przédnika karna Nadszedł ju nen dzél w rokù, czej drzéwiãta tracą swòje lëstë a dzéń robi sã corôz to krótszi. Równak w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie wcyg dérëje zymk. Jak to je mòżlëwé? Sta sã tak dlôte, że w sobòtã 27 séwnika 2008 rokù ò 12 w pôłnié ...

Zéńdzenié Zymkòwców

Serdeczno rôczã Zymkòwców a wszëtczich lubòtników kaszëbsczi lëteraturë na zéńdzenié jaczé mdze 27 séwnika (sobòta) ò gòdz. 12 w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie sza. Zómkòwô. W programie: Òbgôdanié nônowszich zymkòwëch dokazów Kôrbiónka ò latosym wëdanim zsziwkù Zymkù Zaplanowanié robòtë na 2009 r.

Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë

1 rujana, o godz. 6 pp w Pòwiatowi i Miesczi Bibliotece Pùblëczny w Wejrowie òdbãdze sã zéńdzenié Zymkòwców z czëtińcama, jaczé je dzélã projektë Z ksążką òd Kaszëb do Eùropë. Zymkòwców, chtërny chcą wzyc ùdzél w zéńdzenim baro proszã ò kòntakt na mòją mejlową adresã. Róman Drzéżdżón

Promòcjô ksążczi

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie rôczi na promòcjã ksążczi br. Zbigórza Joskòwsczégò pt.: BISKUPI Z ZIEMI KASZUBSKIEJ Słownik biograficzny chtërnô mdze 5 lëpińca 2008 rokù, ò gòdz. 6 pp w Mùzeùm kòl szasé Zómkòwi 2a w Wejrowie Laùdacjã wëgłoszi ks. Leszk Jażdżewsczi

Zymkòwcë dobiwają 2

W niedzelã, 15 czerwińca, w wejrowsczim mùzeùm bëła ùroczëzna wrãczeniô nôdgrodów dobiwcóm pisarsczégò kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna. Wëstrzód nôlepszich pisôrzów latoségò kònkùrsu w kaszëbsczi kategòrie bëlë Zymkòwcë: Dark Majkòwsczi (III môl za òpòwiôdanié Bùdzta spiącëch. Kaszëbsczé zwiercadło) ë Sławòmir Kraùse (wëprzédnienié za òpòwiôdanié Bielisë). Pierszi môl dobëł Jerzi Hoppe z Rëmi (Ò pòdzymku 45 rokù przëszlë Ruscë…), drëdżi ...

Rôczba do Wejrowa

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie rôczi na zakùńczenié prozatorsczégò kònkùrsu m. Jana Drzéżdżóna, jaczé mdze 15 czerwińca (niedzela) ò gòdz. 4 pp. w sedzbie mùzeùm kòl szasé Zómkòwi 2a. wicy na starnie MKPPëM

Prozatorsczi Kònkùrs miona Jana Drzéżdżóna 1

Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié, Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie ògłôszô XIII Prozatorsczi Kònkùrs m. Jana Drzéżdżóna.

Bôczënk Zymkowcë z wszëtczich krajów!

Dnia 20 czerwińca o godzënie 5 pp w Wejrowie òdbądze sã zéńdzenié Zymkòwców ze słëchińcama kùrsu kaszëbsczégò jãzëka jaczich prowadzy Zymkówc Tómk Fópka. Na zéńdzenim mómë zaprezentowac swòjé nôlepszé dokôzë a pògadac ò naszi stowôrze. Ti, jaczi chcą zaprezentowac sã w Wejrowie proszã ò napisanié dó mia na adresa belok1 AT o2 DOT pl Z ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.