Tómk Fópka

t_fopka.pngÙrodzył sã 10 lëpińca 1973 r. w Gdinie. Absolwent Mechanicznégò Technikùm w Gdinie. W 1999 r. dostôł titël magistra kùńsztu ò szpecjalnoscë: solowi spiéw w Akademie Mùzyczny we Gduńskù.
Pò sztudiach robił jakno pòdjinspektor w Pòwiatowim Starostwie w Wejrowie, a pòtemù bez dwa lata béł naczelnikã Wëdzélu Kùlturë ë Promòcje Pòwiatë wejrowsczégò starostwa. W latach 2003-06 béł wicebùrmistrzã Gminë Żukòwò.
Wespółdzejô z telewizjowim magazynã „Rodnô Zemia” ë radiowim „Na bôtach i w bòrach”. Òd 2004 r. je przédnikã Radzëznë Kaszëbsczich Chùrów, òd 2008 r. wiceprzédnikã Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô.
Pòéta, felietónista, kòmpòzytor (òd klasyczi do RAP). Swòje dokazë drëkòwôł m.jin. w Pòmeranii, Kaszëbsczi Òdrodze, Gazéce Nadmòrsczi, Gazéce Kartësczi.
Je dobéwcą lëteracczich nôdgrodów m.jin.: nôdgrodë m. Rómana Wróblewsczégò dlô młodégò kaszëbsczégò pòétë (2001 r.), kònkùrsu na wiérztã ò Matce Bòsczi Swiónowsczi (2002 r.), Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczësława Strijewsczégò w Lãbòrgù (2002 r.). Méster kaszëbsczégò pisënkù w 2004 r.
Je aùtórã czile ksążków m.jin.: „Szlachama kùsków” (2004 r.) – eroticzi, „Kaszëbsczi diptik: Szlachama kùsków; Szlachama wzdichnieniów” (2007 r.) – eroticzi, „Esemesë do Pana Bòga” (2007 r.) – wiérztë , „Szpòrtë swójsczé a kùpczé òd Tomeka Fópczi” (2008 r.) – szpòrtë.
Je ùsôdzcą „Pierszi Kaszëbsczi Pasji” wëstawiony pò rôz pierszi w 2002 r. (wëdóny w 2003 r.), jinicjatorã pòwstaniô platków m.jin.: „Kaszëbi na Gòdë” (2004 r.), ë wespółaùtórã spiéwnika z platką CD “Piesnie Rodny Zemi” (2004 r.).
Dokazów Tómka szukôjta na jegò starnie: www.fopke.pl

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.