Miast wstãpù… lëst do Czëtińca

TCZËWÔRTNY CZËTIŃCU!

Sadnij so wëgódno w zeslu, abò legnij na zófie, wez do rãczi nen zsziwk ë nacznij czëtac. Cëchò – le dlô se, abò lepi, głosno – dlô Twòji familië: białczi (jeżlë jes chłopã), chłopa (jeżlë jes białką), dzecy (jeżlë je môsz; chòc mòże nie wszëtkò jim czëtôj), staszich (jeżlë jesz jes dzeckã). Dzãka Tobie, më, chtërny piszemë ne dokôzë, mómë jesz chãc pisac pò kaszëbskù. Bò cëż dôwô pisanié dlô samégò pisaniô? Doch nick. Słowò bez czëtińca je martwé.
Môsz, Tczëwôrtny Czëtińcu, przed sobą czwiôrtą ksążeczkã Zymkù – pismiona młodëch ùtwórców kaszëbsczi pismieniznë. Nalézesz w ni kąsk pòezji, szczëptã satirë, sztëczk prozë, zdebkò spiéwków (w tim hip-hòp) – a to wszëtkò pòdóné w nôsnôższi gôdce swiata – pò kaszëbskù.
Nie mdã tuwò pisôł cëż to taczégò je Zymk, bò ne wiadła nalézesz w trzech slédnëch ksążeczkach (Zymk 1/2001, Zymk 2/2002, Zymk 3/2004), abò téż na naszi jinternétowi starnie – le ò tim bãdze dali. Rzec je le nót, że do Zymkù nôleżi corôz wicy młodëch autorów, chtërnëch dzél w nym hefce debiutëje. Są to: Alicja Skiba, Môrcën Riszard Òdelsczi, br. Zbigniew Joskòwsczi ë Słôwk Krause.
Miło je téż napisac, że jednô z naszëch nôleżniczek – Joanna Gackòwskô, dosta latos nôdgrodã miona Rómana Wróblewsczégò za lëteracczi debiut, chtërny béł prawie w Zymkù 3.
Terô nôleżi rzec jesz czile słów ò naszi jinternétowi starnie. Przërëchtowôł ją Mark Kwidzińsczi, ë tu za ną jegò stolemną robòtã skłôdómë jemù wiôldżé pòdzãkòwanié. Jakbës chcôł, Tczëwôrtny Czëtińcu, dowiedzec sã czegòs wicy ò nas, abò pòczëtac naszé dokôzë, rôczimë: wpisze le www.zymk.net, a bdzesz wiedzôł “ó co tuwò jidze”.
Na kùńc negò krócëchnégò lëstu żëczã Cë, Tczëwôrtny Czëtińcu, wiele redoscë kòl czëtaniô nëch dokôzów. Mòże malińkô łiza spłënie pò gąbce, abò téż ùsmiéch na ni zagòscy…
Do ùzdrzeniô w Zymkù 5!
Róman Drzéżdżón

PS. Nëch co piszą pò kaszëbskù abò jinteresëją sã kaszëbską pismienizną rôczimë do wespółrobòtë. Wszëtczégò ò Zymkù mòżesz dowiedzec sã pisząc na adresë: belok @ NO_SPAM_ op.pl, jobard @ NO_SPAM_wp.pl
abò zwòniąc: Róman Drzéżdżón 607-827-262, Grégòr J. Schramke 600-498-374.

Apart dzãkùjemë direchtorowi Mùzéùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmorsczi w Wejrowie Bògùsławòwi Breze, Janowi Drzéżdżónowi, Tómkòwi Fópka, Tadéùszowi Grabarczikòwi, Riszardowi Grzesło, Markòwi Kwidzińsczémù ë jegò białce Sylwië, a wszëtczim tim co chcą òstac bezjimienny, za dëtkòwé ë meritoriczné wspiarcé.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.