Kònkùrs S.F.

Kònkùrs S.F.
Redakcjô “Bëtowsczégò Kùriera” ògłôszô II KÒNKÙRS NA ÒPÒWIÔDANIÉ SCIENCE FICTION PÒ KASZËBSKÙ Òpòwiadaniô nót je sélac do 30 stëcznika 2009 r. na adresa redakcje z dopisënkã: “kònkùrs s.f.” Dokazë mùszą bëc niepòdpisóné, nacéchòwóné gòdłã, ò òbjãtoscë co nômni 2 znormalizowónëch stron A4, le nie wicy jak 10 stron, pisónëch czconką Times New Roman, rozmiôr 14, w ...

Téatralnô Jasséń 2008 10

Òrganizatorowie latosy Téatralny Jasseni serdeczno rôczą Zymkòwców na lëteracczé warkòwie, jaczé mdą 7 i 8 lëstopadnika w Bëtowie i Jasseni. 7 lëstopadnika (piątk) ò gòdz. 17.00 w bëtowsczim zómkù mdze kôrbiónka ò kaszëbsczi lëteraturze, to je ò felënkù kriticzi, ò pisarsczich jideòlogiach, nowëch pisarsczich zortach ëtd. 8 lëstopadnika (sobòta) ò gòdz. 10.00 w jassonsczi szkòle ...

Fantasticzno w Bëtowie

Wicy jak 4 gòdzënë warałë lëteracczé warkòwnie zòrganizowóné bez Piotra Dzekanowsczégò, przédnégò redachtora Bëtowsczégò Kùriera. W sedzbie Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, 26 lëpińca 2008 r., na bëtowsczim zómkù zeszlë sã lëteracë jaczich czekawi pismienizna s-f ë ùtwórstwò negò ôrtu w kaszëbsczim jãzëkù. Prowadnikã pò swiece s-f béł prof. Edmùńd Wnuk-Lipińsczi, socjologa ë aùtór trzëksãdżi pt. Apostezjon, chtëren gôdôł ò tim, ...

Kònkùrs na fantasitczné òpòwiadanié!

Redakcjô Tëgòdnika „Kurier Bytowski” ògłôszô kònkùrs na òpòwiôdanié pò kaszëbskù na témã fantasticzną, fantasticzno-nôùkòwą ë pòpùlarno-nôùkòwą. Niepòdpisóné prôce, òznaczoné céchã, mające co nômni 2 znormalizowóné stronë A4, a nié wicy jak 10 taczich stron, pisóné kòmpùtrową czczonką Times New Roman, rozmiôr 14, nót je wësłac w 3 ekzemplôrzach do 15 stëcznika 2008 r. na adresã ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.