Òdroda nr 1 (35) 2005

Zymk pò rôz czwiôrty W kùnoszkù gòdnika 2004 r. ùkôzoł sã nowi, czwiôrti ju zsziwk lëteracczégò rocznika młodëch ùtwórców kaszëbsczich Zymk. Zsziwk nen je brzadã zéńdzeniów robionëch bez nëch ùtwórców w 2004 r., a téż ùdbë zymkòwców, cobë wkół nëch pòtkaniów ë samégò heftu parłãczëc wszëtczich tich młodëch lëteratów, co pò kaszëbskù piszą, a na ...

Òdroda nr1 (32), 2004

Zymk w Żukòwie 10 stëcznika 2004 rokù w Samòrządowi Gimnazëji nr 1 w Żukòwie òdbëło sã, zorganizowóny bez hewòtny Ùrzãd Gminë ë ju wëmienioné gimnazëjô, zéńdzenié Zymkù. Wiele ju razë w najim cządnikù bëło pisóné ò ti resznoce, przëbôczëc dejade je mùs, że Zymk to òtemkłé pòtkania młodëch ùtwórców kaszëbsczich, chtërnych to zéńdzeniów brzadã je ...

Òdroda nr 6 (27), 2003

Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch “Zymk” To ju są trzë lata jak spòtikają sã młodi ùtwórcowie kaszëbsczi pismieniznë. Chòc tak pò prôwdze nie je naju za wiele, ale cos ùdało sã ju nama zrobic. Le chcemë zaczic òd zôczątkù. Wszëtkò zaczãło sã òd Michała Piépra, chtëren ùdbôł so zrzeszëc młodëch prozajików ë pòétów, chtërny chcelë bë ...

Òdroda, nr 3 (15), 2002

Pòrã słowów ò Zymkù – czwiôrté zéńdzenié Pòrã słowów ò Zymkù (rzecz z elementama manifestu lëteracczégò) – z lëżnosce czwiôrtégò zéńdzeniô tegò karna ë wëdaniô drëdżégò zsziwkù z dokôzama. Wnetka równo rok pò pierszim, pamiãtnym ë baro brzadnym pòtkanim młodëch ùtwórców kaszëbsczich, co miało môl 24 strëmiannika 2001 rokù w Mùzeum Mùzyczi ë Pismieniznë Kaszëbskò ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.