@laże! @lano! 3

@laże! @lano!
Zymkòwcë nié blós razã wëdôwają swòje dokazë, ale téż òsóbno. Łoni w wëdôwiznie Region z Gdinie ùkôzałë sã zbiérczi Tómka Fópczi: Szlachama Kùsków, Szlachama wzdichnieniów, Szpòrtë swòjsczé ë kùpczé òd Tómka Fópczi. Latos, prawie na kùńc zëmë, z ti sami wëdôwiznë wëszedł zbiérk wiérztów Rómka Drzéżdżónka pt. @laże! @lano! wiérztczi do smiéchù a ùsmiéchù. Je ...

Zwònią zwònë

W całim kraju biją zwònë Czëc je wszãdze: bùten, bëne. Pòjta lëdze! – w noc wòłają Do stajenczi zaprôszają Ref.     Zwònią zwònë, zwònią zwònë Jezës je dzys narodzony Noc rozwidniô zwãcznô klëka – Przëszedł zbawicel człowieka! Niech nicht z waju ni mô strachù, Biôjta prosto gwiôzdë szlachã! Niech le kòżdi tam pòbieżi Dze na ...

Żenienié

Naszedl nó miã taczi czas, czedë z jajeczka wëklul sã ptôszk, chtërny zacząl wëriwac sã do swiata tëszno wëzérając za jaczims, mitczim, brutczim gniôzdkã. Jo, le dze nalezc ną pòlówkã cobë ptôszkòwi pasyrowa? Jesz wikszim jiwrã bëla mëma. Ha! To bél pò prôdze wiôldżi klopòt. Jednégò dnia òdwôżil jem sã jic do ni spëtac czë ...

Jô jem glëpasy

Jô jem glëpasy Cëż Të chcész Òd mie dërch Sedzysz so fejn W mòji glowie Grëzesz sëmienié Ë gôdôsz slowa Zabijające Szaré kòmórczi W mùskù

Rómk na…

1. Wilëjnô òpòwiesc Le piérszô gwiôzdka wilëją zaswiécy Ju Gwiôzdór przëchôdë do grzécznëch dzecy Ju pitô z pacérza ë w héftë zazérô A kòmù bë wlëmic spòd mùcë spòzérô. Le Gwiôzdór wëslëchôl pacérza Ju sã z palëcą na dzecë zamiérza Ju trzôskô pò rzëcach jaż lecą skrë A dzecë sã smieją, bò fejn jima je. ...

Wiérztë (Zymk 1)

*** Jô sedzã w mòjim ògrodze Miãdzë bómama Ë żdajã jaż jaczis sen sã zjawi W mòji głowie Ë te jô bdã wiedzôł Cëż Cë rzec móm Żebë nalezc sã w Twòjim Swiece ***

Róman Drzéżdżón

Ùrodzył sã 4 séwnika 1972 r. w Starzënie (gm. Pùck). Absolwent Gbùrsczégò Technikùm w Kłaninie (1993 r.). Òd 1996 r. robi w Mùzeùm Pùcczi Zemi m. Flóriana Cenôwë. Pòéta, prozajik, satirik ë kaszëbsczi felietónista. Dobiwca nôdgrodów kaszëbsczich lëteracczich ë òrtograficznëch kònkùrsów. W 2007 r. dostôł stipendium m. Jizabellë Trojanowsczi dlô kaszëbsczégò gazétnika. Wespółzakłôdca Kaszëbsczégò Kabaretu ...

Zymkòwcë dobiwają nôdgrodë w kònkùrse miona Jana Drzéżdżóna

W Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, 13 maja 2006 r., rozdówné òstałë nôdgrodë w XI kònkùrsu prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna. Kòmisjô sãdzowskô w skłôdze: dr Zbigniew Żakiewicz, Barbara Pisarek, prof. Tadeusz Linkner, red. Stanisłôw Janke, w kategòrie jãzëka kaszëbsczégò przëznała nôdgrodë: I môl – Jarosłôw Kroplewsczi za òpòwiôdanié “Jak Walerémù sã ùdało nikògò” ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.