Promòcjô ksążczi

Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie rôczi na promòcjã ksążczi br. Zbigórza Joskòwsczégò pt.: BISKUPI Z ZIEMI KASZUBSKIEJ Słownik biograficzny chtërnô mdze 5 lëpińca 2008 rokù, ò gòdz. 6 pp w Mùzeùm kòl szasé Zómkòwi 2a w Wejrowie Laùdacjã wëgłoszi ks. Leszk Jażdżewsczi

Szkòda czasu na bezdzejnotã, Kòntemplacjô górë

Szkòda czasu na bezdzejnotã Dzysô wiele lëdzóm sã zdôwô, że mają żëcé w swòjich rãkach, a przëklënają wszëtkò w swiece, czej dotknie jich swą rãką mãka. Kò nick za czarzącym czidniãcym nie stónie sã, ani nie zdżinie, bò brzôd wërôstô z cãżczi prôcë. Żëcé nie je graniém na binie! Ale ni mòżna stojec z bòkù ...

Brat Zbigórz Joskòwsczi

Brat Zbigórz Joskòwsczi OFM Conv. ps. Bazyli Tabacznik, rodã z Serakòjc – kartësczi pòwiôt. Tam-sam dobiwôł nôdgrodë w lëteracczich kònkùrsach m.jin. prozatorsczim m. J. Drzéżdżóna w Wejrowie. Wëdôł ksążczi: Bł. Jan XXIII (PL 2001), Przez Krziż do Bòga  (CSB 2004),  Gród Gowida. Historia wsi i parafii Gowidlino (PL 2006), zbiérczi wiérztów: Na morzu życia (PL 2006), Tryptyk ...

Zymkòwcë dobiwają nôdgrodë w kònkùrse miona Jana Drzéżdżóna

W Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, 13 maja 2006 r., rozdówné òstałë nôdgrodë w XI kònkùrsu prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna. Kòmisjô sãdzowskô w skłôdze: dr Zbigniew Żakiewicz, Barbara Pisarek, prof. Tadeusz Linkner, red. Stanisłôw Janke, w kategòrie jãzëka kaszëbsczégò przëznała nôdgrodë: I môl – Jarosłôw Kroplewsczi za òpòwiôdanié “Jak Walerémù sã ùdało nikògò” ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.