Hana Makùrôt

hanna makurat małe 5Hana Makùrôt – je nôùkòwim robòtnikã Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktorã hùmanisticznëch nôùków z zasygù mòwnoznajemnotë. Absolwentka pòlsczi filologii, slawisticzi, filozofii i licencjacczich sztudiów na rusczi filologii. Ji nôùkòwim méstrã i promòtorã béł prof. Jerzi Tréder. Aùtorka kaszëbskòjãzëczny mònografii “Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub”. Z rãkòpisów i maszënopisów òdczëtała wiérztë kaszëbsczich pòetów młodokaszëbów, zrzeszińców i klëkowców, chtërne òstałë wëdóné pòd redakcją Hanë Makùrat w serii Biblioteka Kaszëbsczich Pisarzów pòd titlama: “Poezja młodokaszubów”, “Poezja zrzeszyńców”, “Poezja twórców z kręgu Klëki”.Òpùblikòwała wicy jak 100 nôùkòwëch artiklów z zasygù kaszëbsczi i słowiańsczi lingwisticzi, a téż z zasygù filozofii. W 2010 r. wëdôwizna Region wëdała ji pierszi zbiérk wiérztów zatitlowóny „Chléw”, pòstãpny tomik „Testameńtë jimaginacji” òstôł wëdóny w 2011 r. przez Òficynã Czec. Dolmaczéra lëteraturë ze słowiańsczich jãzëków na kaszëbiznã (z rusczégò, serbsczégò, sloweńsczégò i pòlsczégò jãzëka). W 2009 r. wëszło drëkã ji dolmaczenié „Dramatów” Lecha Bądkòwsczégò, a w 2011 dolmaczënk “Zdënkù” Witolda Gómbrowicza. W 2015 rokù dostała Sztipendium Marszôłka pòmòrsczégò wòjewództwa dlô ùtwórców kùlturë. W 2016 r. dostała II plac w Òglowòpòlsczim Pòeticczim Kònkùrsu “Autoportret Jesienny” w Krotoszënie, 2015 r. dobëła I môl w lëteracczim kònkùrsu “Powiew Weny”, w 2007, 2011, 2012 i 2015 rokù laùreatka Òglowòpòlsczégò Lëteracczégò Kònkùrsu m. Mieczisława Strijewsczégò. W 2007 r. dobëła téż w kònkùrsu na nôlepszégò sztudérã Trójgardu Primus Inter Pares, w 2009 r. dosta nôdgrodã Sztudérsczégò Nobla. W akademicczim rokù 2005/2006 – przédniczka Karna Sztudérów Pòmòraniô. Nôleżnik Pòlsczi Lingwistny Stowôrë (PTJ), Stowôrë Dolmaczérów Pòlsczich (STP) i Kaszëbsczégò Institutu. Zakòchónô w teatrze i tuńcu, òsoblëwò lubi tańcowac latinoamerikańsczé tuńce.

Dokazë Hanë mòże nazlezc téż na ji blogù: http://hannamakurat.pl/

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.