Dar slëbny

Na pòczątkù XIII wiekù, w czasach panowaniô pierszëch chrzescyjańsczich panôrzów, terenã dzysészégò pùcczégò kréza rządzëł ksyżëc Barnim. Béł to baro òdwôżny ë prawi wòjôrz. Kòchôł òn nad żëcé swòją jedinczą córeczkã Mariankã ë téż przirodã w ji czëstim, nieskalónym sztôłce. Delektowôł sã złocëstim widã malowónëch grądeczków, krëjamną głãbòczëzną kaszëbsczich jezorów ë majestatną mòcą bògatëch w dzëwiznã lasów.
Rôz na miesąc wëbiérôł sã ze swòjima drëchama na jachtã. Òdbëwało to sã wiedno zgódno z rëchli ùmëslóną turą ë na ùmówiony czas. Jednak tegò dnia, dzëczëzna bëła apartno słëchawô ë chùtkô. Barnim ë jegò kòmpanijô pò całodniowi gòni zadostelë sã w kùńcu na krôj niewiôldżégò jezora. Widzënk béł tak ùroczny, że ùmãczony galopòwaniém Barnim ùdbôł sã tu òstac na noc. W dôlëznie ùzdrzôł òn malëchné, rëbacczé chôtczi, sécë rozwiészoné na leszczënowëch pôlëkach ë grónkò rozesmiónëch dzôtków. Pòmëslôł so wnenczas, że to je mést nôpësznészi kącëk na ti zemi. Ùdbôł òn so wëbùdowac tu dwór, kùzniã ë browarniã. Ùcécha bëła tim wikszô, że jegò ùkòchónô córeczka Marianka mia sã żenic. Tej chùtkò ùmëslôł tã wies òfiarowac młodi pôrze jakno slëbny darënk. Nadto dôł jima apartné prawò nadac miono dlô ti wiosczi.
Pò wieselim Marianka ë ji chłop Radosłôw ze Strëdżi długò sã namëszlalë jaczé bë nadac miono. Na òstatkù zgódno rozsądzëlë, że czej wies bëła jich darã slëbnym, tej niech sã zwie Darslëbny. Ë tak sã stało.
Wies sã rozwijała ë zmieniała. Jezoro przez tektonową rësznotã zemi zdżinãło na głãbòkòsc òsmedzesąt métrów. Lëdze żebë przeżëc, mùszelë przez to òbrôbiac pòla ë trzëmac chòwã. Miono ti wsë téż sã zmianiało. W XVI wiekù bëło to Darsolube, pózni Darżlëbie, aż w kùńcu òstało jakò Darzlëbie.
Minãło wiele lat òd slëbù Marianczi a wies pò dzys dzéń je piãknô ë krëjamnô. Lëdze, chtërny pierszi rôz widzą Darzlëbie gôdają, że to baro dzywnô wies.

Słôwk Krause

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.