Cos do picô. Kùsznąc Krësztofa…

Cos do picô Jignac robił w warsztace, gdze różné autółë naprôwiôł. Pewnégò gòrącégò dnia, kòle pôłnia, przerwôł robòtã bò zachcało mù sã pic i przeszło mù do łba, żëbë jic do gòspòdë i kąsk sã czegòs napic. Jidze do ni gòspòdë i pò drodze widzy stôrégò Grzeniã kòszącégò żëto a przë nim stojącą na zemi ...

Kaszëbsczé gôdczi (Zymk 1)

Witôjtaż drëszë kòchani! Wa pewno wszetce wiéta, że kòle Stôri Kiszëwë przebiégô greńca Kaszëb i Kòcewia. Òsoblëwië przekònôł sã ò tim jeden gbùr spòd Kòscérznë, chteren pewnégò jesennégò dnia, cziej ptôchë ju ucékałë na półnié, szedł szasym z Kòscérznë do Zblewa. Jak dochodzôł ju do Stôri Kiszëwë, dozdrzôł jak ptôchë, chterné do ti pòrë lecałë na ...

Słôwk Formella

Słôwk Fòrmella ùrodzył sã 2 lëpińca 1976 r. w Gdini, gdze spãdzył czilenôsce pierszich lat swòjégò żëcégò. Familiô jegò, i òd tatka jak i òd mëmczi stronë, pòchôdô z òbéńdë gminë Somònino (kréz kartësczi). W 1990 rokù przecygnął do Rëmi, w chtërny mieszkôł do 2006 r. Terô mieszkô we Gduńskù. Òb czas sztudérowaniô historii na ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.