Zymk 9

Zymk 9 wëdóny òstôł w 2011 rokù przez Wëdôwiznã Region ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Ùrząd Miasta Rëmiô ë Mateùsza Titësa Mejera (jednégò z ZYMKòwców). Wëbiérã tekstów ë sprawdzeniém pisënkù zajął sã Róman Drzéżdżón (jeden z ZYMKòwców). Spisënk zamkłoscë: Macéj Dojczman – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzte: ...

Zéńdzenié Zymkù w Wejrowie

Jak pòdôwô Sławk Jankòwsczi zéńdzenié Zymkù mdze 16 czerwińca w Wejrowie. Wicy wiadłów ò tim wëdarzenim na facebòkù: ZYMK Sławk téż zbiérô dokôzë do 10 numra Zymkù. Do pisaniô! Do pisaniô!

Zymkòwò na GÙ 4

Zymkòwò na GÙ
22 strëmiannika òdbéł sã na Gduńsczim Ùniwersytece dzéń kaszëbsczi pòezji. Pòtkanié zaczãło sã òd wëkładu Ludmiłë Gòłąbk na témã czerënków rozwiju kaszëbsczi pòezji. Aùtorka przedstawia nôprzód historiczny rozwij kaszëbsczi pòezji, scharakterizowała ùtwórstwò młodokaszëbów, zrzeszińców, klekòwców, a pòstãpno òmówiła dzysdniowi stón kaszëbsczi pòezji. Zaprezentowała ùtwórstwò wëbrónëch kaszëbskòjãzëcznëch aùtorów pòeticczich zbiérków. Dalszi dzél pòtkaniô stanowiła diskùsjô na ...

Zymk w Lëzënie

25 lëstopadnika (piątk) wespół z GOK-ã, karno „Zymk” dzejające kòl môlowégò partù K-PZ, òrganizëją w GOK-ù wieczór z kaszëbską lëteraturą. Bãdze mòżna przeczëtac wëbróny przez se dzélëk, abò dzélëczi kaszëbskò-jãzëkòwëch tekstów. Do zôbawë rôczã wszëtczich rozmiejącëch czëtac pò kaszëbskù. Gwësno nierôz mielësce chãc cos przeczëtac pò kaszëbskù, terô je leżnosc do pòkazaniô, snôżotë naszi lëteraturë swòjima ...

promòcjô Zymkù 9

Mùzeum Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie Wëdôwizna Región ë Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich „Zymk” baro serdeczno rôczą na promòcëjã 9 zsziwkù Zymk jakô mdze 19 czerwińca (niedzela) ò gòdz. 4 pp w Pałacu Przebendowsczich i Keyserlingów, szé Zómkòwô 2 a w Wejrowie

Program warsztatów reporterskich “Na Gochach”

część I (20-22.05.2011) 20.05. godz. 15.00-16.30 przyjazd do Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, zakawterowanie godz. 16.30 (17.00) witamy się, poznajemy, przedstawiamy w szczegółach program i cele projektu po godz. 17.00 pierwszy wykład – red. Edmund Szczesiak godz. 19.00 kolacja godz. 20.00 rozpoznanie reporterskie – Gochy, historia, współczesność, osobliwości i osobowości, przydział tematów – prowadzi P.Dziekanowski, ...

Kòmùda Jana Natrzecégò 1

Kòmùda Jana Natrzecégò
Pò dokôzu s-f pt. Nalazłé w Bëtowie, Jón Natrzecy, ùdbôł so ùsadzëc kriminôł. Jak so ùdbôł, tak téż zrobił. Na zymkù 2011 rokù mini-pòwiesc kriminalnô pt. Kòmùda wëszła drëkã w bëtowsczi wëdôwiznie.

Żëczba na nową dargã

Małgòrzace ë Sławkòwi Fòrmella  z leżnoscë zdënkù żëczimë wiele szczescô ë miłotë na nowi dardze żëcégò! Zymkòwcë 24 łżëkwiat 2011 r.

Zymk na binie

Premiera Smãtkòwi spiéwë, szpektôczla zrëchtowónégò bez bez téater Zymk, bëła 18 strëmiannika w Spòdlëczny Szkòle w Lëzënie. Autorã scenarnika ë ji reżiserą je Adóm Hébel – przedstôwca nômłodszégò pòkòleniô Zymkòwców. Dzélëczi szpektôczla ë gôdczi z aktorama mòże òbezdrzec w programie Tedë jo!

Rodnomòwno piszący na Gòchë

Bëtowsczi part Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rôczi na ùczbòwé zajmë do Tëchomiô. Warkòwé zéńdzenié (20-22 môj, piątk-niedzela) je zrëchtowóné z mëslą ò piszącëch, òsoblëwie nëch, co chcą sã sztôłcëc w repòrtażu. W naddôwkù mdze leżnosc kąsk pòznac Gòchë. Tą razą spòtkómë sã z prof. Jolantą Mackiewicz z Gduńsczégò Ùniwersytetu a red. Édmùndã Szczesakã. Naszi méstrowie mdą rozprawiac ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.