Wiérztë

XXX Drëchù, Òdchôdôsz? Znôwù òstôwiôsz mie samą? Znôwù spadóm w ùrwã bez kùńca Znôwù sama w szterech scanach Drëchù, Czë pò prôwdze? Czë béł jes mòjim Drëchã? Mòże jo, mòże nié… Chòba nié… Mòże jo? Chòba jo… Jo, béł jes Drëchã Le ni mòjim Drëchã… Le próżny plachc Arbata ju zëmnô Plata sã skùńczëła Òdémkłé ...

Joana Gackòwskô

Ùrodzëła sã 16 smùtana 1985 r. w Chòjnicach. Mieszkô w Brusach. Skùńczëła Kaszëbsczé Òglowòsztôłcącé Liceum w Brusach. Terô sztudérëje biologiã w Pòmòrsczi Pedagògiczny Akademiji w Słëpskù. Je nôleżniczką sztudérsczégò kaszëbsczégò karna Tatczëzna. Gackòwskô dwa razë dobëła 2. plac na Diktandach Kaszëbsczégò Pisënkù (w 2002 ë 2003 r.). W 2004 r. dosta nôdgrodã miona Rómana Wróblewsczégò ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.