Grégòr Jarosłôw Schramke

g_schramke.png

Prozajik, editóra kaszëbsczich tekstów, lëteracczi kritik, gazétnik.

Ùr. 7 strëmiannika 1978 r. w Brusach (gm. Chòjnice). Tam téż skùńcził spòdleczną szkòłã, a strzédną – Technikum Elektriczno-Elektroniczné – w Chòjnicach. W latach 1998-2003 sztudérowôł pòlską filologijã na Gduńsczim Ùniwersytece, jaką zakùńcził magistersczim dokazã „W kręgu bogów, demonów, magii i przygód niezwykłych. Wierzenia w „Słowniku gwar kaszubskich” Bernarda Sychty”, w dzélu napisónym blós pò kaszëbskù (aneks).

W latach 2003-2005 r. robił w wëdôwiznie Region, gdze zajimôł sã m.jin. rëchtowanim do drëkù kaszëbsczich ksążków. W 2005 r. wëcygnął na Britijsczé Òstrowë.

Lëterackò pò kaszëbskù zadebiutowôł w 2001 rokù pôrama wiérztama òdczëtónyma na pierszim zéńdzenim karna Zymk, wëdrëkòwónyma pò tim w „Zymk 1″ ë „Òdrodze” (3/2001). Pózni równak „przerzëcył sã” na prozatorsczi gón. Dwa z jegò pòwiôstków òsta nôdgrodzoné na Òglowòpòlsczim Kònkùrsu Prozatorsczim miona J. Drzédżóna (w 2002 r. wëprzednienié za „Zëmòwą pòwiôstkã”; w 2005 r. I môl za „W pòdzemny sôdze”).

W 1999 r. razã z P.Szczëptą założił miesãcznik Òdroda (pózni Kaszëbskô Òdroda), jaczégò w latach 2003-2005 béł przédnym redachtorã. Gazétniczo wespółrobił téż z jinszima cządnikama, przede wszëtczim z „Pomeranią”, a swòjé lëteracczé dokazë przédno drëkùje w „Zymkù”. W 2004 r. dostôł przëznôwóné młodim kaszëbsczim dzennikarzom Stipendium Fùnduszë miona Ji. Trojanowsczi.

Je wespółùtwórcą ksążków: „Legendy rybackie” (2001 r.; razã z R.Struckã), „Słowniczek polsko-kaszubski” (razã z R.Drzeżdżonã) ë „Dzëczé gãsë. Antologiô kaszëbsczi pòezji” (2004, wespół z R.Drzéżdżonã). Òpracowôł téż, z 7-zbierowégò „Słownika gwar kaszubskich na tle kultury ludowej” ks. dra B.Zëchtë, dwa zbierë pòwiôstków – „W wieczornej mgle. Niesamowite opowieści z Kaszub. W wieczórny dôce. Niestwòrzoné pòwiôstczi z Kaszëbsczi” (2004); „W świetle dnia. Anegdoty i bajki z Kaszub. W widze dnia. Gôdczi i bôjczi z Kaszëbsczi” (2006).

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.