Sens, Gwiôzdë ë Aniół (wiérztë)

*** Czedë przińdzesz do mie i pòwiész: „Ju czas…” Tedë jô rozwinã rãce i ùniosã sã w gòrã, Baro wësok, jesz wëżi blónów. Tam mdze wiedno pëszny swiat Bez jiwrów, jiscenkòw. Słunuszkò swiécëc bãdze całi dzéń, A kòl wieczora jô ùzdrzã znôwù

Wiérztë (zbiérk)

*** kòżdny sztërk ùlatowny jak twòje żëcé i mòja nôdzeja dzysészi dzéń wcyg pamiãtac bãdã chòc nie wiém czë to mùszebné bë zachwilowôwac sã w pòłowie kòżdny nieprzéńdzony jesz dardżi i zamëslëwac nad ùchôdanim zuchtërno zrobionégò krokù w przódk

Karolëna Serkòwskô

Ùrodza sã w Kartuzach. Tam téż skùńcza spòdleczną szkòłã, gimnazjum ë òglowòsztôłcącé liceùm. W 2007 r. zaczãła szudia na Gduńsczim Ùniwersytece. Pòezjã ë prozã pùblikòwa m.jin. w cządnikach: Kaszëbskô Òdroda, Stegna, Pòmeraniô. Wpółrobi z Gazetą Kartuską ë Radio Kaszëbë. Dobëła wiele nôdgrodów w lëteracczich ë recytatorsczich kònkùrsach. Òkróm tegò tuńcëje w Regionalnym Karnie Piesnie ë Tuńca “Kaszuby” ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.