Słôwk Krause

s_krause.pngSłôwk Krause z Darżlëbia – pùcczi pòwiôt. Béł warkòwim żôłniérzã, terô spiéwô w chùrze, wësziwô, malëje, rësëje, robi graficzi, pisze wiérzte ë òpòwiôdaniô – widzec je, że chłop mô wszelejaczé taleńte, chtërnëch nie marnëje.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.