Zymkòwô Stegna

Zymkòwô Stegna
Rôczimë do przeczëtaniô strëmiannikòwi Stegnë – lëteracczégò dodôwkù do miesãcznika Pòmeraniô, jaczi namieniony je 10 roczëznie pòwstaniô Zéńdzeniô Młodëch Piszącëch pò Kaszëbskù Zymk. Hewò spisënk zamkłoscë: – Daniel Kalinowsczi, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk” – Róman Drzéżdżón, Wejle, to ju 10 lat! – Grégór J. Schramke, „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach – ...

Ò Zymkù w cządnikù Pomerania

Pomerania, Nr 12, 2007 r. Latosé dzejanié Zymkù Latos Zymkòwcë spòtikalë sã leno dwa razë, ë to wiedno w môlińczëch karnach. Nie znaczi to, że „młodi” dalë so pòkù z pisanim. Prawie je òpak! Òb nen rok pòwstało wiele nowëch dokôzów, wiérztów, fraszków, piesniów a pòwiôstków, jaczé drëkòwóné bëłë midzë jinszima w lëteracczim pismionie „Stegna”. ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.