Kabaret, Pórta, Tatowi…, Na pół z rzëcą

Kabaret

Mùz. T. Fópka
Ref.
Ò tim. co ce bòli, gniece – w kabarece
Co w szeroczim czëc je swiece – w kabarece
Wiców łupa tùwò żdże ce – w kabarece
Czas pòwôdżi maskã zdrzëcëc – w kabarece
Lëdzczé fele, słabé stronë
bądą wnet wënagòloné
Ref.
Pòliticzné wińdą sprawë
Kò ne téż są dosc cekawé
Ref.
Z chłopów białczi, z białków chłopi
Mdą czichrotac, szportë robic
Ref.
Na wëszczérczi pòj z kùlturką
Wlézë bëne smiéchù pórtką
Ref.

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 7 gromicznika 2003 rokù, gòdz. 21.04

Pórta

Za cemną, nieòdgadłą pórtą gòrô żëcé…
Czëc je zwón nôpiartégò serca…
A dësza nabiérô lëftu i chùchô…
Òczë stoją na starżi wseczëcowi krejamnotë…
Rãce smùkają jawernotã…
Cos tej sej sã tëmlëje, kùlduksô, szpókùje
I wstec dërchô w bezspikù…
Chto pòdô klucz zadżinionémù w mëslach…?
Chto mieszkô za cãżczima dwiérzama…?
Czë w całoscë…?
Czë…?
Zëmnyma słowama nawetka anioł
Nie mdze w sztãdze òdsztëkac zarostowónégò zómkù
Leno chto dzys dnia pòtkôł anioła…?
Zmerkôł jem blós dzélëk jegò ruchna…
Wicy nie dô sã lëdzczémù robôkowi òbjimnąc rozëmã…

Tómk Fópka, Kalisz, 28.03.2004

Tatowi…

Sprawiedlëwi cãżôr rãczi,
Co jesc dodóm przënôsza, w taszi chléb z tomatą,
Worztë, tutã bómków a czasã téż gazétã…
W chëczi Mëma żdaje, z Nią dzôtków grónkò na to,
Żebë Òjca òbôczëc, razã noc przëwitac…
Sprawiedlëwi cãżôr rãczi,
Chtërna dozéra chòwã, do rézë szëkòwa,
Zemiã tak płëgã smùka, jãdrzny brzôd z ni zbiéra…
Kôzała jã ùwôżac, jak sã òd ni nie dac,
Pòtrafia drogã wskôzac- czej przeszło wëbiérac…
Sprawiedlëwi cãżôr rãczi,
Co ùcza drëdżich achtnąc, kaszëbską stanicã,
I z Bògã krótkò trzëmac i wiedzec, co sã chce…
A zasłużił so rôz chto- tej prosto wënica…
Dzys le sã to pamiãtô: Jak dobrze, czej Tatk je…
Tómk Fópka
Chwaszczëno, 11. łżekwiata 2004

Na pół z rzëcą

Òd zéńdzeniô do zéńdzeniô
Czas nóm lecy chùtkò
Czej òb zëmã mróz sã sklëni…
W noc czerwińca krótką…
Wiedno jedną môsz òdpòwiesc:
Nié! I na tim kùńc je!
Nick, że ùszë móm òdmiarzłé…
Twój na głowie wiónk schnie…
Lubną skarnią sëwé włosë
Tam sam przëkriwają…
A jô przë ce czësto łësy
Zestarzôł sã , żdając…
Że mie w kùńcu “jo” òdrzekniesz
Dëszã cwiardą zmikczisz
Të le swòjim “nié” wcyg przék mie
Kòżdą gôdkã kùńczisz!
Do zgłëpieniô z tim kùńczenim
Gôdczi, z tobą bëcô!
Cos mie bierze wcąg na smienié-
Wiérzta na pół z rzëcą!

Tómk Fópka, Chwaszczëno, 13 lëpińca 2004r., gòdz. 21.21

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.