Zymk 9

ZYMk9Zymk 9 wëdóny òstôł w 2011 rokù przez Wëdôwiznã Region ë Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë ë Mùzyczi w Wejrowie. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Ùrząd Miasta Rëmiô ë Mateùsza Titësa Mejera (jednégò z ZYMKòwców). Wëbiérã tekstów ë sprawdzeniém pisënkù zajął sã Róman Drzéżdżón (jeden z ZYMKòwców).

Spisënk zamkłoscë:

Macéj Dojczman – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzte: Mój môl; *** (Niezgara i miłota…); *** (Wsëczëcé rozmieje zabic…)
Róman Drzéżdżón –
Kòpikùlka, ùceszny dokôz na binã
Tomôsz Fópka – Wiérzte: Testament pisajka; A czej bë tak…; Dżi-pi-es. Dżi-pi-es! Dżi-pi-es!; Mómë jesz czas; Nipkòw z tarczą (żëcopis krótczi); Haikù
Adóm Hébel – Smãtkòwô spiéwa
Sławòmir Jankòwsczi – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzte: …;?;!; Jinkantacëjô
Br. Zbigórz Joskòwsczi OFMConv. – Wiérzte: Las szëmi piesń; Złotô jeséń; Jesénné bòcónë; Mòdlëtwa ò pògòdã dëcha; Z rozchmùrzoną twarzą
Hana Makùrôt – Wiérzte: labirintë; nienasycenié; patroszenié kùrë; wëmiarë jawernotë; eùfòria gloria; cëszëna; chlewizna egzotizna; Jô wërzëga apòkalipticzné dëchë; Òperacjô wątrobë
Mateùsz Titës Mejer – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzta: Propagańda
Jón Natrzecy – Pòwiôstka: Na frisztek dodóm
Ana Różk – Wiérzte: Hmm…; Dôrënk; *** (Rozlubiwóm sã…)
Grégòr J. Schramke – Pòwiôstka: Szmùgler
Ala Scziba – Wiérztë: Zakrãconô; Niebò; Pòwiôstka: Wanoga na kùńc macedońsczégò swiata
Tomôsz Ùrbańsczi – DEBIUT w ZYMKù – Wiérzte: Kamùszczi, Całownota, Jiscënk Arimana …………..; Jinszô pòwiôstka ò zôczątkù

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.