Wiérztë (Zymk 2)

*** Czasã mie sã zdôwô, że jem maleńczim kaminiem, wërzuconym wëstrzód wiôldżégò pòla, taczim môłim, samòtnym, òstawionym sóm dlô se. I nawetka ni móm nikògò z kim mógłbëm pògadac, czasã sã ceszëc, a czasã plakac. Z kim mógłbëm wanożëc rozmajitima drogama.

Zymk 2

Wëdôwca: Wëdôwizna Region ul. Gòska 8, 81-574 Gdiniô tel./fax 058/629-59-46. Dotowóné bez Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie. Nakłôd: 400 egzemplôrzów. Bëło dóné do składu w smùtanie 2002. Drëk òstôł skùńczony w gòdnikù 2002. Tekstë zamieszczëlë: Grégòr Jarosz Schramke – wstãp Michôł Piéper Pioter Cëskòwsczi – òpòwiôdanié Róman Drzéżdżón – òpòwiôdanié Grégòr Jarosz Schramke – òpòwiôdanié Tómk ...

Pòwiôstczi z Pëlckòwa (Zymk 2)

Pludra Lëdze mają wiele do gôdczi. Rozpowiôdają ò tim a ò nym. Czasã gôdają rozëmno, a czasã tak glëpio, że jaż czlowiekowi niechc sã tegò slëchac. Lëdze mùszą gôdac. Òsoblëwie bialczi. Niechtërné bez gôdczi, jak to so rzecze, bez pludrów ni mòglë bë zëc. Tak to je na tim swiece. W Pëlckòwie żëla jednô bialka. ...

Pòd Krëszką (Zymk 2)

Wiôldżi rëbôk Slunuszkò mòcno przëgrziwalo. Tóna sedzôl w cenie na lawie pòd krëszką. Bëlo mù tam baro dobrze. Widząc to jegò sasôd Franc zarô do niegò przesztiblowôl. Òni tak wiedno razã sôdalë pòd tą krëszką. Mielë wiedno wiele do powiôdaniô jak to bëlo czej òni bëlë mlodi. Franc bél gdówcă. Jegò Klara ju dôwno spòcziwô, ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.