Wiérztë

starota przëzéróm sã czasã stôrim lëdzóm szãtolącym sã na zeslach w tramwaju taczim ze zestarzałima sercama i z môrlënama na dëszë zadichónyma ù wstãpu w krôjnã céni czej stóną przed anielsczim òrszakã jakbë błagelë ò wespółczëcé wszëtkò na to wëzdrzi że stôri lëdze mają gòrzi nigle stôré zwierzãta są wierã barżi pòsmùtniałi swòją przëtomnoscą wiedzą ...

Hana Makùrôt

Hana Makùrôt
Hana Makùrôt – je nôùkòwim robòtnikã Gduńsczégò Ùniwersytetu, doktorã hùmanisticznëch nôùków z zasygù mòwnoznajemnotë. Absolwentka pòlsczi filologii, slawisticzi, filozofii i licencjacczich sztudiów na rusczi filologii. Ji nôùkòwim méstrã i promòtorã béł prof. Jerzi Tréder. Aùtorka kaszëbskòjãzëczny mònografii “Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub”. Z rãkòpisów i maszënopisów òdczëtała wiérztë kaszëbsczich pòetów młodokaszëbów, zrzeszińców i ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.