Zëmòwi Zymk

palac-wo-wo.jpgLatos 5 strëmiannika, w wejrowsczim mùzéùm zeszlë sã razã Zymkòwcë, bë pòdzelëc sã swòjéma nowëma dokôzama a pòkòrbic ò kaszëbsczi pismieniznie. Chòc bëło to, mòżna rzec, X. jubileùszowé zéńdzenié, tej jednakò szampan sã nie lôł, le bëło wiele jinszëch doznaniów, òsoblëwie nëch zrzeszónëch z pòetiką kaszëbsczégò snôżégò słowa. Wiele lëdzy nôleżącëch do Zymkù téż nie przëjachało, a to bez ną zëmã co nas na przedzymkù òdwiedzëła ë chòróbska gripë co na ze sobą przëwlokła.

Chòc bëło Zymkòwców le piãc a do tegò jesz dwòje òbserwatorów, te zéńdzenié bëło baro brzadné. Na zôczątkù Tomôsz Fópka zaprezentowôł swòjé nowé dokôzë, w tim dwa „spiéwająco”. Baro czekawi béł jegò dokôz z serië „Spiącë z Sëchtą” pòd titlã „Todrowanié”. Wszëtczé słowa w ny wiérztce naczinałë sã na lëtrã „t” a pòchôdałë ze słowôrza ks. Bernarda Sëchtë. Kąsk wierszowóny satirë ë prozë przedstôwił Róman Drzéżdżón ze Starzëna. Jegò dokôzë tikałë sã terôczasnëch sprôw m.jin. latoségò zymkù, dnia białk ë… geneticzi. Swòjé nowé ùtworë przëczëtôł téż Sławòmir Krause z Darzlëbia. Zaczął òd dwùch wiérztków napisónëch pò… czeskù. Tej miôł òn jesz przërëchtowóné dwie gôdczi ò swòjëch domôcëch stronach. Pòkôzôł òn téż czile grafików ë céchë, jaczé bdą òzdôbiałë Zymk 5, chtërny mô bëc wëdóny na kùńc latoségò rokù. Grégòr J. Schramke przëczëtôł hùmòristiczny dokôz Sławòmira Fòrmellë z Rëmi ò pradôwnëch biôtkach Kaszëbów z Rzëmianama, a Róman Drzéżdżón zaprezentowôł wiérztë Lucynë Sorn z Mòstów.

Bëła téż diskùsjô ò pòezjë ë òglowò ò pisaniém dokôzów. Czim je dobri wiérzt, jak gò rozpòznac, jak pisac nowé ùtwòrë? – taczé pitaniô bëłë stôwióné, le czãsto nie bëło na ne jedny òdpòwiescë. Jedna z nëch bëła takô, że bëlny dokôz żëje, je czëtóny ë spiéwóny, znóny westrzód lëdzy, chtërny czasã nie wiedzą chto jegò napisôł. Bëło téż rzekłé ò felënkù kaszëbsczi lëteracczi kriticzi – tak cos, ze szkòdą dlô rozwiju lëteraturë, ni mô môlu na Kaszëbach.

Na X zéńdzeniu Zymkù w Wejrowie bëlë:

Alicja Skiba, Tomôsz Fópka, Grégòr J. Schramke, Sławòmir Krause, Róman Drzéżdżón – Zymkòwcë.

Òkróm tegò bëlë téż: Henrik Radtke, Karol Rhode

Pòdzãkòwanié dlô Bògùsława Brézë direchtora wejrowsczégò Mùzéùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi za dóné nama jizbë do pòtkaniô!

rd

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.