Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców 2

Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców. Zmiana przédnika karna

Nadszedł ju nen dzél w rokù, czej drzéwiãta tracą swòje lëstë a dzéń robi sã corôz to krótszi. Równak w Mùzeùm Pismieniznë i Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie wcyg dérëje zymk. Jak to je mòżlëwé?
Sta sã tak dlôte, że w sobòtã 27 séwnika 2008 rokù ò 12 w pôłnié òdbëło sã prawie w tim placu pòstãpné zéńdzenié nôleżników karna Zymkòwców. Tim razã bëło na nie przëszłé dosc wiele lëdzy. Òkróm donëchczasnégò przédnika, to je Rómana Drzeżdżóna, bëtnikama zetkaniô bëlë: Hana Makùrôt, Alicjô Scziba, Lucyna Sorn, Mateùsz Bùlmann, Słôwk Chòlcha, Tómk Fópka, Słôwk Fòrmella, Adam Hébel, Słôwk Kllas (felało jesz Sławka Krause; razã z nim bëło bë jaż szterzech Sławków), Dark Majkòwsczi i Karól Rhode.
Na zôczątkù zéńdzeniégò Rómk kąsk “òprëczkòwôł” Zymkòwców, żebë czãscy zazérelë na jinternetową starnã ZYMK-ù. Równak przédną témą zetkaniô bëło òbgôdanié planów na nôblëższą przińdnotã, a przede wszëtczim sprawa wëdaniô sódmégò zsziwkù ZYMK-ù. Mô òn wińc w gòdnikù latoségò rokù a promòcjô jegò sparłãczonô mô bëc z òglowim zéńdzenim piszącëch pò kaszëbskù, co wiedno prawie w tim miesącu òdbiwô sã w wejrowsczim mùzeùm. Zsziwk nen liczëc mô 60 starnów.
Kôrbienia ùczãstników zetkaniégò ùrozmajiconé òstałë przez Tómkã Fópkã, chtëren przëczëtôł dokôz ò stojenim w rédze zwóny téż z pòlska “kòlejką” (chòdzy tuwò gwësno ò taką, co stoji w krómie, abò nawetka w “hiperkrómie”). Òkôzało sã tej, że Tómk Fópka i Rómk Drzéżdżón wpedlë na nową ùdbã, zebë razã twòrzëc felietónë. Swòje nowé tekstë zaprezentowa téż Lucyna Sorn.
Co sã tikô kąsk dalszi przińdnotë, to ósmi zsziwk ZYMK-ù ùdbóny mô bëc na taczi ôrt, żebë nalazłë sã tam przede wszëtczim dokôzë na binã. Z tim planowanim je równak taczi tôczel, że tak do kùńca ni mòżemë bëc gwësny, czë Zymkòwcóm przińdze do głowë jaż tëli ùdbów na tegò zortu dokôzë, żebë wëpełnic nima całi zsziwk. Kò doch szósti numer ZYMK-ù miôł bëc stwòrzony z mëslą ò dzecach, a timczasã pózni nie ùdało sã tegò planu zjiscëc.
Òkróm tegò mùsz je nadczidnąc ò jesz jedny baro wôżny sprawie. Sta sã tak, że “wiater òdnowë”, co wcyg sprôwiô, że lëdze dërch zmieniwają swòje stanowiszcza i czerëją sã abò w górã, abò w dół, wieje téż nad ZYMK-ã. Na zéńdzenim ùdbóné òstało, że donëchczasny przédnik najegò karna Rómk Drzéżdżón bãdze nim czerowôł ju leno do kùńca latoségò rokù, to je tak pò prôwdze do wëdaniégò nôblëższégò zsziwkù. Nastãpniczką Rómka bãdze Alicjô Scziba. Widzymë tej, że skùńcził sã czas chłopsczich rządów w ZYMK-ù. Terô ju białczënô rãka nim pòczerëje.

Słôwk Fòrmella

2 thoughts on “Wejrowsczé zéńdzenié Zymkòwców

  1. Reply Mateùsz Oct 13,2008 8:11 pp

    Pòzdrówczi dlô wszëtczëch bëtników tegò pòtkania:)
    Żëczbë téż dlô Alicjë na té nowé stegnie;)

  2. Reply Bogumiła Oct 29,2008 11:46 dp

    Słôwk baro belno òpisôł Waji zéńdzenié i planë na przińdnota!

    Mie sã widzy, że terô białczënô rãka pòczerëje Zymkã:)

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.