Słunkòwò w Kòscérznie

Do Kòscérznë Zymkòwcë wëbiéralë sã czile razy, jednakò dopiérze 31 maja 2008 r. ùdało sã nama zawitac w tim pësznym kaszëbsczim gardze. Do Centrum Kaszëbsczi Kùlturë zaproszëła naju Katarzëna Knopik, direchtórka ny jinstitucje (zó co ji wiôlgô dzãka!). Na zéńdzenim bëło 5 sztëk Zymkòwców: Słôwk Kraùse, Słôwk Fòrmella, Wòjcech Mëszk, Róman Drzéżdżón ë na sztót przëjachôł redachtór Radia Kaszëbë, Dark Majkòwsczi (jakno gazétnik mùszôł bëc w wiele môlach w jednym czasu 🙂 ) Òkróm lëteratów bëło téż czile słëchińców (kąsk mało, ale lepszi bëlny słëchińc, jak żóden), jaczi cerplëwie, ùwôżno ë z zaczekawienim słëchalë naszich dokazów. Słôwk Kraùse przëczëtôł zôczątk swòji pòwiescë, za jaką dostôł wëróżnienié na latosym òglowòpòlsczim kònkùrsu m. J. Drzéżdżóna w Wejrowie. Chòc je to dopiérze pierszô wersjô pòwiesce (niewëmùjkónô), tej jednakò zrobiła òna wiôldżé wrażenié na słëchińcach. Słôwk Fòrmellów jak wiedno rozsmiészôł swòjima krótczima satiricznëma dokazama, jistno jak Róman Drzéżdżón, chtëren dôł do pòszmakaniô czile felietónów ë rimòwónëch wiérztów. Pòwôżniészé dokazë z Zymkù 6 przëczëtôł Wòjcech Mëszk… czim dôł zeszłim Kòscérzôkóm do wiédzë, że w jejich gardze téż są lëdze, jaczi piszą bëlné dokazë pò kaszëbskù.
Wieczór minął nama na kôrbiónce ò wszelejaczich sprawach, noc w gòscynnëch mùrach Strzélnicë bëła spòkójnô a cepłi  słunkòwi pòrénk rôczëł naju na wanogã pò Kaszëbach. Temù pòjachalë më “trãpnąc nogą” na kòscérsczi rënk a stamtądka do snôżi wsë Juszczi. Òczarzony pësznoscą stôrëch-nowëch chëczi, bez las, piôszczëstą drogą, jachalë më do Wdzëdzów òdwiedzëc Wòjcecha Mëszka, jaczi w skansenowi szkòle pilëje pòrządkù, òpòwiôdô historiã negò bùdinkù, ë ùczi letników kaszëbsczégò jãzëka.
W gòspòdze zjôdlë mô pôłenkò ë jachalë do kaszëbsczi stolëcë – Gduńska, dze òddzãkòwalë më sã ze Sławekã Fòrmellą ë jegò brutką Aną. Pòtemù czas bëło jachac na Nordã – dodom.
Pòstãpné zéńdzenié mdze gwës dopiérze na jeséń, terô czas pisac ë składac tekstë do latoségò zsziwkù Zymkù.

Tej, piszący, do robòtë! Na waju dokazë żdajemë do kùńca czerwińca.

Tuwo czile òdjimków aùtorstwa Sławeka Fòrmelle:

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.