Zymkòwé pòtkanié Zymkòwców

XII Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich

wejrowo1_4_2005.jpg

Kòmùdnô sobòta, deszcz padô, zëmno. Kùńc łżëkwiôta a zymkù nie je widzec. Zymkù jakno cządë rokù, bò Zymk jakno zéńdzenié młodëch ùtwórców kaszëbsczich pò dłudżi zëmòwi przerwie prawie terô mô sã òdbëc.
Wejrowò, 29 łżëkwiôta, gòdz. 10.00 kaszëbsczi twórcowie zajéżdżają pòd wejrowsczé mùzeùm. Rëchùjemë: je Pioter Cëskòwsczi, Słôwk Krause ë piszący ne słowa Róman Drzéżdżón. Za sztót pòjôwiô sã Tómk Fópka. Ë tuwò zdzëwienié. Tómk je òblekłi w bluzã. Wëzdrzi colemało, jak hiphòpòwiec.
– Dze ancuch? – pitómë.
– Doch czedës mùszã òd tegò służbòwégò òbleczenkù òdpòczic – smieje sã Tómk.
Hùmòrë zarôzka sã pòprôwiają.
Stróż wpùszczô naju do mùzealny czëtelni. Wtim wchôdë Słôwk Fòrmella. Je kąsk zmòkłi bò mùszôł sztëk drodżi z banë do mùzeùm w deszczu jic. Nic to jednakò jemù nie robi, je ùsmióny jak zymkòwé słunôszkò.
Sôdómë do stołë. Wëcygómë z taszów swòjé dokôzë. wejrowo2_4_2005.jpgZaczinô Tómk, jak wiedno spiéwno. Zaprezentowôł nama czile nowëch piesniów. Pòtémù swòjé nowé wiérztë czëtô Słôwk Krause. Wpôdómë w pòeticzno-refleksyjné klimatë. W taczim samim ôrce są wiérztë Rómana Drzéżdżóna, chtërny znôwù zaczął pisac pòwôżné pòezje. Pòtémù rozwesélają naju dolmaczënczi znónëch pòlsczich piosenków, jaczé zrëchtowôł Pioter Cëskòwsczi. Bdą òne spiéwóné przez Kaszëbsczi Kabaret FiF.
W midzëczasu przëjachała Karolëna Serkòwskô z Kartëz. Tòwarzëszą ji drëszczi Agnesa Dopke ë Justina Serkòwskô. Karolëna pëszno przeczëtała czile swòjëch pòeticznëch dokôzów. Rzekła téż ò tim, że zaczinô pisac prozã. Pierszi ji òpòwiôdanié ùkôzôło sã w strëmiannikòwi Kaszëbsczi Òdrodze. Béł to dokôz dlô dzecy pt. Dwa Michałë.
wejrowo3_4_2005.jpgJeżlë jidze ò dzecuszka, to doszlë më do ùdbë, że w Zymkù 6, jaczi ùkôże sã pòd kùńc tegò rokù, nalézą sã dokôzë napisóné apartno dlô dzecy.
Ùstalëlë më téż, że nôstãpné zéńdzenié Zymkòwców òdbãdze sã w czerwińcu, tim razã w Kartëzach. Ju terô wszëtczich piszącëch a simpatików kaszëbsczi pismieniznë serdeczno na no zéńdzenié rôczimë.

belok

PS. Pòdzãkòwanié dlô direchtóra Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie, Bògùsławòwi Bréze, za żëczlëwòsc ë pòmòc w òrganizacëji zéńdzeniów ë wëdôwanim zsziwków Zymkù. Wiôldżé Dzãka!

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.