Zymk w Kartuzach

XI. 25 czerwińca 2005 rokù
Zymk w Kartuzach

kartuze_2005_3.jpgNë jo, zôs trafilë më do mùzeùm. Nié, nié jakò ekspònatë, jakbë so chto mëslôl, le jakò żëwi lëdze, chtërnym chce sã cos robic. Tim razã zeszlë më sã nié w Wejrowie ani w Pùckù, leno w Kaszëbsczim Mùzeùm w Kartëzach. A bëlo to w sobòtã 25 czerwińca 2005 r. ò pól 11 przed pôlniã.
-Na XI zéńdzenié mlodëch piszącëch pò kaszëbskù stawilo sã leno piãc lëdzy. Jednakò niechtërny ti, co ni mòglë przëjachac przëslalë swòjé nowé dokôzë. Jak wiedno bëlo kąsk liriczno a satiryczno. Bëla pòezjô ë proza a téż kòrbiónka ò tim, czë kaszëbizna mòże sã do czegòs w żëcym przëdac. Prosto rzec – czë mòże z ni wëżëc (brzëdkò rzeklé, ale cëż – taczé żëcé). Zarobic kąsk dëtka jidze, leno nié blós z samégò pisaniô kaszëbsczich dokôzów (jesz tak dalek më nie jesmë).
kartuze_2005_4.jpgDzys dnia je tak (przóde téż nie bëlo lepi), że ksążczi napisóné w caloscë pò kaszëbskù za dobrze sã nie sprzedôwają. Në cëż, nót je miec nôdzejã, że bdze z tim lepi. Rosce doch nowé pòkòlenié, chtërné ùczi sã kaszëbsczégò w szkòlach. Pózni bdą òni mòglë robic np. w kaszëbsczich médiach: radio, wëdôwiznach, gazétach, czë rechtowac jinternétowé stronë. To prawie dlô nëch dzecy a mlodëch wôrt je pisac.
Stwierdzëlë më téż, że szkólny a dzecë niechcącë dërch wcyg kòrzëstac z dobrze wszëtczim znónëch tekstów, sygają do najich zymkòwëch zsziwków, bë stamtąd wëcygac co smaczniészé kąsczi. Ceszi to, że Zymk je corôz barżi znóny.
Czë naju robòta bdze czedës doceniónô? Ùzdrzimë. Wedle mie, nôwikszą nôgrodą dlô piszącëch, bdze swiąda, że najé ksążczi są czëtóné bez wikszosc Kaszëbów, a ni blós nôùkòwców, badérów a lubòtników kaszëbiznë. Ksążczi mùszą trafic pòd strzechë! Jak to zrobic? Pisac, wëdawac, a zachãcac na wszelejaczé ôrtë do czëtaniô. Mòże nawetka czedës jaczich kaszëbsczi pisôrz dostónié lëteracką nôdgrodã Nobla? Snienienié? Mòże jo, ale czë snienié ni mòże nalezc placë w prôwdzëwim żëcym?
kartuze_2005_2.jpgZ kronikarsczi pòwinnoscë mùszã jesz napisac chto bél na zéńdzeniu ë kògóż dokôzë bëlë czëtóné. Tak wiãc, sztridowalë sã a kòrbilë: Karolëna Serkòwskô, Grégòr Jarosz Schramke, Pioter Cyskòwsczi, Wòjcech Gliniecczi ë piszący ne slowa Róman Drzéżdżón. Dëchã ë dokôzama bëlë z nama: br. Zbigórz Joskòwsczi, Wòjtk Mëszk ë Slôwk Fòrmella.
Na kùńc rôczã na XII zéńdzenié, jaczé bdze gwësno na jeséń, a przede wszëtczim do czëtaniô kaszëbsczich, pësznëch dokôzów.

Róman Drzéżdżón

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.