Zymk 3

Wëdôwca: Wëdôwizna Region ul. Gòska 8, 81-574 Gdiniô tel./fax 058/629-59-46. Dotowóné bez Pòwiatowé Starostwò w Wejrowie. Nakłôd: 500 egzemplôrzów. Tekstë zamieszczëlë: Ana Marijô Bartkòwskô – wiérztë Pioter Cëskòwsczi – gôdka ë skecz Macéj Dorau – wiérztë Róman Drzéżdżón – òpòwiôdanié Tómk Fópka – wiérztë Asza Gackòwskô – wiérztë Tómasz J.J. Gòyke – òpòwiôdanié Wòjcech Mëszk ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.