Zymk 4 (zsziwk)

Ùkôzôl sã ju Zymk 4 – zsziwk mlodëch ùtwórców kaszëbsczi pismieniznë. W nym hefce mòże przëczëtac dokôzë Aszi Gackòwsczi, Alicjë Skiba, Anë Marijë Bartkòwsczi, Sławeka Fòrmelë, Macéja Doraua, Tomeka Fópka, Môrcëna Òdelsczégò, br. Zbigniéwa Joskòwsczégò, Grégòra J. Schramke, Sławeka Krause, Piotra Cëskòwsczégò ë Rómana Drzéżdżóna. Zymk 4 wëdala Wëdowizna Region (www.region.jerk.pl) razã z Mùzéùm Pismieniznë ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.