Wskôzë kaszëbsczégò pisënkù 8

Pòd ną adresą mòże nalezc kòmpùtrową wersjã Biuletinu Radzëznë Kaszëbsczégò Jãzëka za 2007 r.: http://www.kaszubi.pl/files/1096RKJ_biuletin_csb.pdf Rôczã do czëtaniô, òsoblëwie dzélu w jaczim są Rozsądzenia Radzëznë tikającé sã pisënkù.
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.