Szkòda czasu na bezdzejnotã, Kòntemplacjô górë

Szkòda czasu na bezdzejnotã Dzysô wiele lëdzóm sã zdôwô, że mają żëcé w swòjich rãkach, a przëklënają wszëtkò w swiece, czej dotknie jich swą rãką mãka. Kò nick za czarzącym czidniãcym nie stónie sã, ani nie zdżinie, bò brzôd wërôstô z cãżczi prôcë. Żëcé nie je graniém na binie! Ale ni mòżna stojec z bòkù ...

Brifka miłotë, ….

Brifka miłotë Dze zaòstôl jem Dze zgùbil jem Cebie, mie Dôką przëkrëł wszëtkò jem Zabëł jem Dze zaòstôl jem Zabëti jak łońsczi szpôs Blós le pòmión w czôrnô noc Ùczëjesz, czej ùwôżnô słëchac mdzesz Wiéta czemù dzys serce mie dërzi Colemało sã z piersë wërwie W kystce nalôzł jem znôu òd Cë lëst z czerwònym ...

Kabaret, Pórta, Tatowi…, Na pół z rzëcą

Kabaret Mùz. T. Fópka Ref. Ò tim. co ce bòli, gniece – w kabarece Co w szeroczim czëc je swiece – w kabarece Wiców łupa tùwò żdże ce – w kabarece Czas pòwôdżi maskã zdrzëcëc – w kabarece Lëdzczé fele, słabé stronë bądą wnet wënagòloné Ref. Pòliticzné wińdą sprawë Kò ne téż są dosc cekawé ...

Wiérztë

XXX Drëchù, Òdchôdôsz? Znôwù òstôwiôsz mie samą? Znôwù spadóm w ùrwã bez kùńca Znôwù sama w szterech scanach Drëchù, Czë pò prôwdze? Czë béł jes mòjim Drëchã? Mòże jo, mòże nié… Chòba nié… Mòże jo? Chòba jo… Jo, béł jes Drëchã Le ni mòjim Drëchã… Le próżny plachc Arbata ju zëmnô Plata sã skùńczëła Òdémkłé ...

Zwònią zwònë

W całim kraju biją zwònë Czëc je wszãdze: bùten, bëne. Pòjta lëdze! – w noc wòłają Do stajenczi zaprôszają Ref.     Zwònią zwònë, zwònią zwònë Jezës je dzys narodzony Noc rozwidniô zwãcznô klëka – Przëszedł zbawicel człowieka! Niech nicht z waju ni mô strachù, Biôjta prosto gwiôzdë szlachã! Niech le kòżdi tam pòbieżi Dze na ...

Jô jem glëpasy

Jô jem glëpasy Cëż Të chcész Òd mie dërch Sedzysz so fejn W mòji glowie Grëzesz sëmienié Ë gôdôsz slowa Zabijające Szaré kòmórczi W mùskù

Rómk na…

1. Wilëjnô òpòwiesc Le piérszô gwiôzdka wilëją zaswiécy Ju Gwiôzdór przëchôdë do grzécznëch dzecy Ju pitô z pacérza ë w héftë zazérô A kòmù bë wlëmic spòd mùcë spòzérô. Le Gwiôzdór wëslëchôl pacérza Ju sã z palëcą na dzecë zamiérza Ju trzôskô pò rzëcach jaż lecą skrë A dzecë sã smieją, bò fejn jima je. ...

Wiérztë (Zymk 1)

*** Jô sedzã w mòjim ògrodze Miãdzë bómama Ë żdajã jaż jaczis sen sã zjawi W mòji głowie Ë te jô bdã wiedzôł Cëż Cë rzec móm Żebë nalezc sã w Twòjim Swiece ***
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.