Zymk òb czas pózny jeseni.

Zéńdzenié Zymkòwców w Wejrowie 9 gòdnika 2006 r. Czej zabrôł jem sã za pisanié négò tekstu wiodro za òknã bëło szaré a kòmùdné i nijak nie zachãcywało, abë wëlezc bùten. Równak wiele bëło òb czas latosy jeseni dniów, czej nôtëra robia nóm rozmajité szpôsë, bò, chòc to jidze kù zëmie, wiodro szlachòwało nié za jesenią ...

Zymkòwé pòtkanié Zymkòwców

XII Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich Kòmùdnô sobòta, deszcz padô, zëmno. Kùńc łżëkwiôta a zymkù nie je widzec. Zymkù jakno cządë rokù, bò Zymk jakno zéńdzenié młodëch ùtwórców kaszëbsczich pò dłudżi zëmòwi przerwie prawie terô mô sã òdbëc. Wejrowò, 29 łżëkwiôta, gòdz. 10.00 kaszëbsczi twórcowie zajéżdżają pòd wejrowsczé mùzeùm. Rëchùjemë: je Pioter Cëskòwsczi, Słôwk Krause ë ...

Zéńdzenié w Wejrowie (9. gòdnika)

Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô rôczi baro serdeczno na zéńdzenié ZYMKÙ chtërné òdbądze sã 9 gòdnika (sobòta), gòdz. 10.00 w Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, sztr. Zómkòwô 2a W programie: Jak wiedno mdze wiele nônowszi kaszëbsczi pòezje, szpòrtu a prozë. specjalny gòsc ...

Zymkòwcë dobiwają nôdgrodë w kònkùrse miona Jana Drzéżdżóna

W Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie, 13 maja 2006 r., rozdówné òstałë nôdgrodë w XI kònkùrsu prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna. Kòmisjô sãdzowskô w skłôdze: dr Zbigniew Żakiewicz, Barbara Pisarek, prof. Tadeusz Linkner, red. Stanisłôw Janke, w kategòrie jãzëka kaszëbsczégò przëznała nôdgrodë: I môl – Jarosłôw Kroplewsczi za òpòwiôdanié “Jak Walerémù sã ùdało nikògò” ...

Zéńdzenié Zymkù (29 łżëkwiôta 2006)

Bôczënk! 29 łżëkwiota ò gòdz. 10.00 w Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi w Wejrowie kòl. szasé Zómkòwi òdbãdze sã Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich Zymk. Przëniesc mùszi ze sobą: Pióro do pisaniô Hëft do zapisywaniô Nowé dokôzë do przëczëtaniô abò nótë do zaspiéwaniô Rómk

X. Òglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona Jana Drzéżdżóna

14 maja 2005 rokù w Mùzeum Pismienniznë ë Mùzyczi Kaszëbskô-Pòmòrsczi we Wejrowie òstôł rozstrzëgniãti X Òglowòpòlsczi Kònkùrs Prozatorsczi miona Jana Drzéżdżóna. W kategòrëji dokazów pisónëch pò kaszëbskù dwa pierszé place zajãlë Zymkòwcë – Grégòr J. Schramke (I plac; za dokôz “W pòdzemny sôdze”) ë Róman Drzéżdżón (II plac, za dokôz “Przëjãcé”). Òbadwa ne dokazë òstóną ...

Zëmòwi Zymk

Latos 5 strëmiannika, w wejrowsczim mùzéùm zeszlë sã razã Zymkòwcë, bë pòdzelëc sã swòjéma nowëma dokôzama a pòkòrbic ò kaszëbsczi pismieniznie. Chòc bëło to, mòżna rzec, X. jubileùszowé zéńdzenié, tej jednakò szampan sã nie lôł, le bëło wiele jinszëch doznaniów, òsoblëwie nëch zrzeszónëch z pòetiką kaszëbsczégò snôżégò słowa. Wiele lëdzy nôleżącëch do Zymkù téż nie ...

Zymk dzesąti rôz !

W dniu 5. strëmiannika ò 10 gòdz. przed pôlniã, baro serdeczno rôczimë do wejrowsczegò mùzéùm, na X zéńdzenié piszącëch pò kaszëbskù ZYMK. Zôs bdzemë wiele czëtalë a téż kąsk sztridowalë sã ò dôwną, dzysdniową a witrzészą kaszëbską pismieniznã. Piszącëch baro proszimë ò przeniesenié dokôzów, chtërné chcą zaprezentowac, a téż òdjimków swòjëch pësznëch gąbków ë krótczich ...

IX zeńdzenié

Në jo! Zymkòwcë zôs sã pòtkalë, a stało sã to 4 séwnika 2004 r. w gòscynnëch zalach wejrowsczégò mùzéùm. Tim razã na Zéńdzeniu Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch bëlë: Ala Skiba, Asza Gackòwskô, Karol Rhode, Słôwk Fòrmella, Macéj Dorau, Pauel Szczëpta, Grégòr Jarosz Schramke, Słôwk Krause, gòspòdôrz pałacu Bògùsłôw Breza ë piszący ne słowa Róman Drzéżdżón.
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.