Lëteratura na miotlëcë

Wëdôwizna Region z Gdinie ògłoszëła lëteracczi kònkùrs na szpòrtowné òpòwiôdanié tikającé sã czarowniców! Tej, chto le czëje w se czarowną mòc, niech chwacy za miotł… pióro, a napisze jaczi czarowny dokôz. Wicy wiadłów nalézeta na starnie Wëdôwiznë Region.
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.