Zymk w Lëzënie

25 lëstopadnika (piątk) wespół z GOK-ã, karno „Zymk” dzejające kòl môlowégò partù K-PZ, òrganizëją w GOK-ù wieczór z kaszëbską lëteraturą. Bãdze mòżna przeczëtac wëbróny przez se dzélëk, abò dzélëczi kaszëbskò-jãzëkòwëch tekstów. Do zôbawë rôczã wszëtczich rozmiejącëch czëtac pò kaszëbskù. Gwësno nierôz mielësce chãc cos przeczëtac pò kaszëbskù, terô je leżnosc do pòkazaniô, snôżotë naszi lëteraturë swòjima ...

Zymk na binie

Premiera Smãtkòwi spiéwë, szpektôczla zrëchtowónégò bez bez téater Zymk, bëła 18 strëmiannika w Spòdlëczny Szkòle w Lëzënie. Autorã scenarnika ë ji reżiserą je Adóm Hébel – przedstôwca nômłodszégò pòkòleniô Zymkòwców. Dzélëczi szpektôczla ë gôdczi z aktorama mòże òbezdrzec w programie Tedë jo!
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.