Kaszëbsczi ekspres (Express kaszubski) – stëcznik 2007

Kaszëbsczi ekspres (Express kaszubski) - stëcznik 2007
Sostrné starnë (czetnica.org) dałë nama bôczenié na to, że 29. stëcznika tegò rokù ùkôzôł sã w dzélu Kùltura cządnika “Express kaszubski” artikel Anë Frankòwsczi ò ZYMKù z titlã “Zymk znaczy wiosna“. Zdrzucënk starnów cządnika z artiklã ò ZYMKù Bôczënczi do tekstu: Zdrój ë ùsôdzczi prawa przënôleżą do: “Express kaszubski” Cëtëjema za starną: expresskaszubski.pl Tekst ùsôdza: ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.