Zymkòwcë dobiwają 2

W niedzelã, 15 czerwińca, w wejrowsczim mùzeùm bëła ùroczëzna wrãczeniô nôdgrodów dobiwcóm pisarsczégò kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna. Wëstrzód nôlepszich pisôrzów latoségò kònkùrsu w kaszëbsczi kategòrie bëlë Zymkòwcë: Dark Majkòwsczi (III môl za òpòwiôdanié Bùdzta spiącëch. Kaszëbsczé zwiercadło) ë Sławòmir Kraùse (wëprzédnienié za òpòwiôdanié Bielisë). Pierszi môl dobëł Jerzi Hoppe z Rëmi (Ò pòdzymku 45 rokù przëszlë Ruscë…), drëdżi ...
This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.