Zymkòwô Stegna

Rôczimë do przeczëtaniô strëmiannikòwi Stegnë – lëteracczégò dodôwkù do miesãcznika Pòmeraniô, jaczi namieniony je 10 roczëznie pòwstaniô Zéńdzeniô Młodëch Piszącëch pò Kaszëbskù Zymk.

Hewò spisënk zamkłoscë:

– Daniel Kalinowsczi, Zymk wcyg òdnôwióny – kaszëbsczé lëteracczé òkrãżé „Zymk”
– Róman Drzéżdżón, Wejle, to ju 10 lat!
– Grégór J. Schramke, „Zymk” – wspòmink ò zôczątkach
– Karolëna Serkòwskô, Rozbarnianié
– Tomôsz Ùrbańsczi, Dlôczë Zymk je zymkã?
– Słôwk Fòrmella, Zeżarté dzeckò banowi rewolucje (dzél pierszi)
– Karolëna Serkòwskô, Hana Makùrôt, Ida Czajinô, Wiérztë
– William Shakespeare, Rómeo i Julia, akt V, dolm. Ida Czajinô
– Teresa Wejer, Łiskawica (widzawiszcze)
– Karolëna Serkòwskô, Nalazłé dobro. Refleksjô pò gôrzcë pòezji (ò ksążce „Pòd pierznã Dobrégò” Dorotë Wilczewsczi)
– Robert Chrzanowsczi, Warcësłôw I, dolm. Słôwk Fòrmella
– Róman Drzéżdżón, Z Patockã i Drzéżdżónã w Strzelnie (+ dokazë dzecy)
– Jan Dosz, Noblista ò kaszëbsczich cnotach (Òni téż rozsłôwielë Kaszëbë)

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.