Zymkòwcë dobiwają 2

W niedzelã, 15 czerwińca, w wejrowsczim mùzeùm bëła ùroczëzna wrãczeniô nôdgrodów dobiwcóm pisarsczégò kònkùrsu miona Jana Drzéżdżóna.
Wëstrzód nôlepszich pisôrzów latoségò kònkùrsu w kaszëbsczi kategòrie bëlë Zymkòwcë: Dark Majkòwsczi (III môl za òpòwiôdanié Bùdzta spiącëch. Kaszëbsczé zwiercadło) ë Sławòmir Kraùse (wëprzédnienié za òpòwiôdanié Bielisë).
Pierszi môl dobëł Jerzi Hoppe z Rëmi (Ò pòdzymku 45 rokù przëszlë Ruscë…), drëdżi Kristina Lewna z Chmieleńca k. Bólszewa (Stach i Roch).
Òkróm tegò bëła téż promòcjô ksążczi pt. Rost na kamiznie, w chtërny nalazłë sã kaszëbsczé dokazë, m.jin. Zymkòwców: Grégòra J. Schramke, br. Zbigórza Joskòwsczégò, Rómana Drzéżdżóna, nôdgrodzoné w ùszłich kònkùrsach. Ksążkã mòże dostac w Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi w Wejrowie.

2 thoughts on “Zymkòwcë dobiwają

 1. Reply Mark Jun 18,2008 8:38 pp

  Gratulëjã !!!
  òsoblëwié równak Wasce Hoppe.

 2. Reply Rómk Jun 18,2008 11:22 pp

  Jô téż gratulëjã wszëtczim dobëwcóm!
  Wszëtczich przëslónëch dokazów w kaszëbsczim dzélu bëlo blós/jaż (?) 10. Òpòwiôdanié przëslôl nawetka lubòtnik kaszëbiznë z czeszczi Pradżi (Kaszëbóm niechc sã pisac, a Czechóm jo :-).
  Na ùroczëznie za wiele lëdzy nie bëlo (mòże temù, że to prawie niedzela bëla). Bëlno kaszëbsczi dzél òbgôda nôleżniczka latoségò juri Barbara Pisark. Z òbgôdônków znac je, że kaszëbskô lëteratura nie sedzy ju tak mòckò w skansenie, le wëchôdô òpisëjąc swiat.

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.