Zymk w Lëzënie

25 lëstopadnika (piątk) wespół z GOK-ã, karno „Zymk” dzejające kòl môlowégò partù K-PZ, òrganizëją w GOK-ù wieczór z kaszëbską lëteraturą. Bãdze mòżna przeczëtac wëbróny przez se dzélëk, abò dzélëczi kaszëbskò-jãzëkòwëch tekstów.
Do zôbawë rôczã wszëtczich rozmiejącëch czëtac pò kaszëbskù. Gwësno nierôz mielësce chãc cos przeczëtac pò kaszëbskù, terô je leżnosc do pòkazaniô, snôżotë naszi lëteraturë swòjima lëpama. Ni ma lepszégò spòsobu rozkòscérzaniô naszégò jãzëka jak pòspólné dzejanié na tim gónie. Lëzeńsczi part bãdze mùszôł wëłożëc dëtczi na trzë kùchë, jaczi ùsztëlëją białczi z KGW. Przińdzta ze swòjima nôblëższima.

Słôwk Klas

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.