Zymk 6 2

zymk6.jpgKòl kùńca 2007 rokù wëdóny òstôł 6 ju zsziwk Zymkù. Wëdôwcama są: Wëdôwiznã Region, Mùzeùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmòrsczi i Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié. Wëdanié zsziwkù bëło wspiarté przez Minystra Bënowëch Sprawów i Administracji.

Zsziwk mòże kùpic na starnach Wëdowiznë Region.

Wicy wëdowiédzë w dzélu Zsziwczi

2 thoughts on “Zymk 6

 1. Reply Mariô Jan 15,2008 4:14 pp

  Co prôwda, jô nie jem znôwcą kaszëbsczi lëteraturë, równak piszã czile słowów ò dokazach, chtërné nachôdają sã w Zymkù 6.
  Piszã òd serca, tak jak òno mie pòdpòwiôdô, co mëszlec ò nëch dokazach. Wiele z nich jem przeczëta, zgódno z zalecenim na slédny starnie Zymkù, chòc nie wszëtczé. Niechtërné miã wzrëszëłë, np. wiérzta ò Swiãtim Òjcu i nen drëdżi dokôz ze stronë 6, a jinszé zmùszëłë do namësleniô nad samą se, jedna wiérzta czësto pasëje do mie, le nie pòwiém, ò jaczi jô mëszlã!
  Baro mie sã widzą môłotczi (smiészné wiérztë?) Wastë Rómka Drzéżdżóna. Na „Barbarze” òtemkła jem nen zbiérk i zdało mie sã, że czëtóm przedolmaczony na kaszëbsczi, jaczis dokôz ksãdza Twardowsczégò, pò chtërnégò ùtworë baro czãsto sygóm; nie je to równak złoslëwô kritika, le òbgadëszka.
  Nôstãpny dokôz, jaczi jô przeczëta, to „Stwòrzenié swiata”. Baro sã ceszã, że Dark Majkòwsczi gò napisôł, bò mdã gò mògła wëzweskac (nié Darka, leno dokôz!) na ùczbach religii, np. w IV klase. Dzecë w mòji szkòle, co prôwda nie ùczą sã kaszëbsczégò, jednak jô czasã jima cos czëtóm, czë gôdóm pò kaszëbskù, a òne chãtno słëchają, czë spiéwają kaszëbsczé kòlãdë. Szkòda le, że Wasta Majkòwsczi nick nie napisôł ò Éwie…
  A tak òglowò: baro sã ceszã, że mómë tak szëkòwnëch młodëch pòétów, pisarzów, spòd rãczi, mòże jesz lepi – pióra, wëchôdają tak snôżé, ò głãbòczi trescë dokazë. I fakticzno, jaż żôl, że tak mało lëdzy ò nich wié i je czëtô. Móm równak nôdzejã, że tak jak jô, chòc ju jem w dosc dozdrzeniałim wiekù, i jinszi òdnalézą jesz w swòjim żëcym bòkadnosc kaszëbsczi lëteraturë.
  Chcema le so zażëc!
  Mariô Adamczik

 2. Reply Mark Jan 15,2008 9:43 pp

  Jô bë téż baro chãtno co napisôł ò tim nowim ZYMKòwim zszikwù, le tuwò mùszã jesz pòżdac z tim do lata czédë bãdą sã móg ten kùpic – przez to z zaczekawieniém móm przeczëtóną wëżi òpisóné doznania ë do tegò jesz tak bëlną kaszëbizną.

  Pòzdrôwióm baro brateczno

  Mark Kwidzińsczi

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.