Zymk 5 – czëlë: w kùńcu sã ùdało!

zymk_5.pngAj, drãgò szło wëdanié 5. zsziwkù Zymk, drãgò. Cãżczi to béł pòród, ale w kùńcu sã ùdôł. Chòc nen numer mógł ju wińdz z drëkarnie w gòdnikù 2005 r., abò w stëcznikù 2006 r., jednakò dopiérzë w czerwińcu 2006 r. dokôzë 14 młodëch kaszëbsczich lëteratów ùzdrzałë wid swiata. Në cëż, lepi pòzdze jak wcale.
Nie bëło bë tegò Zymkù, czejbë nié czile lëdzy. Na pierszim placu nót je pòdzãkòwac Bògùsławòwi Bréze – direchtorowi Mùzeùm Pismieniznë ë Kaszëbskò-Pòmòrsczi Mùzyczi w Wejrowie. To òn pòstôrôł sã ò dotacjã z Ministerstwa Bënowëch Sprôw ë Administracjë, chtërné pòzëskôł Òglowi Zarząd Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô. Kąsk je to pòkraconé, ale doch żëjemë w kraju zwónym Pòlską… Tu nick ni mòże bëc prosté! Dëtczi na nen zbòżny cél delë téż Jan, Tomôsz ë Adam Drzéżdżónowie ze Starzëna. Wiôldżé dzãka!
Jak bëło wëżi napisóné, w nym zsziwkù òpùblikòwóné są tekstë 14 autorów. Nôwicy je pòezjë. Kąsyczk prozë téż so naléze – òsoblëwie gôdków. Jeżlë jidze ò dokôzë to jidzemë do przódkù. Pò rôz pierszi pùblikòwóné są felietónë, ë dniownik. Wspôrł téż naju dobrim „wstãpnym słowã” kaszëbsczi pisôrz strzédnégò pòkòleniô Stanisłôw Janke. Jemù dzãkùjemë za nalézenié czasu ë chãcë.
Kòrektą zajãlë sã Tomôsz Fópka ë Róman Drzéżdżón, a wszëtkò fejn do grëpë złożëł ë do drëkarnie wësłôł Jark Éllwart.
Nôstãpny Zymk mô sã ùkôzac w gòdnikù tegò rokù. Nalézą sã w nim dokôzë napisóné apartno dlô dzecy. Jesz do séwnika mòże sélac wiérztczi, spiéwczi, wëliczónczi, wëzgódczi, malënczi ëtp. na majlową adresã: belok1@WETNIJ_TOo2.pl

Rôczimë do pisaniô!

Zymkòwcë

W Zymk 5 nalézc mòże dokôzë:

Piotra Cëskòwsczégò – gôdka,
Macéja Doraua – wiérztë,
Rómana Drzéżdżóna – wiérztë, felietónë,
Słôwka Fòrmellë – gôdczi,
Tomôsza Fópczi – spiéwczi, wiérztë, felietón,
Aszi Gackòwsczi – wiérztë,
br. Zbigórza Joskòwsczégò – wiérztë,
Słôwka Krause – wiérztë,
Hanë Makùrôt – wiérztë,
Wòjcecha Mëszka – gôdczi,
Môrcëna Riszarda Òdelsczégò – wiérztë,
Grégòra J. Schramke – dniownik,
Alicjë Skiba – wiérztë,
Lucynë Sorn – wiérztë

Rôczimë do pisaniô!

Zymkòwcë

Leave a Reply

  

  

  

This website uses cookies to offer you the best experience online. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies.